คำแนะนำก่อนการเข้า สอบ กพ. ภาค ก. ประจำปี 2557

คำแนะนำก่อนการเข้า สอบ กพ. ภาค ก.
ประจำปี 2557 โดย ThaiJobsGov.com

 

แนะนำ สอบ กพ

 

สิ่งที่ลืมไม่ได้ในวันเข้าสอบ มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวสอบที่พิมจากระบบ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้ว (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

โดยสามารถพิมบัตรประจำตัวสอบได้ที่ >>  http://job3.ocsc.go.th

แนะนำสอบกพ

 

แนะนำสอบกพ1

 

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร/เอกสารแสดงตนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เอกสารทุกตัวต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น

kp

 

3.ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที ประมาณการเวลาในการหาที่จอดรถ และหาห้องสอบ
และทำสมาธิก่อนเข้าห้องสอบครับ

 

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบได้แก่ ดินสอดำที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือดำกว่า ยางลบดินสอ และปากกา เท่านั้น
ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด (ลิควิด)

5.การแต่งกาย
ผู้เข้าสอบควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ไม่ควรสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ำ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

6.ห้าม + นำ โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร วิทยุติดตาม เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบเด็ดขาด

 

7. จัดสรรเวลาในการจัดทำข้อสอบให้ดีเพราะในการสอบที่ผ่านมา หลายๆท่านทำข้อสอบไม่ทันกันเพราะขาดการจัดสรรเวลา

 

*** โชคดีในการสอบ กพ ทุกท่านขอให้ผ่านทุกคนครับ ****

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: