รับสมัคร พนง.ไม่จำกัดวุฒิ ขับรถกอล์ฟได้ ปฏิบัติงานอุทยานราชพฤกษ์

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 อัตรา อัตราจ้าง 12,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ด้านการขับรถโดยสารชมวิว รถกอล์ฟไฟฟ้า มีใบขับขี่รถยนต์และมีความรู้เบื้องต้นเรื่องเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้าหากเกิดกรณีขัดข้อง ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. Advertisement หรือส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 […]

มหาดไทย รับสมัครเป็นพนักงานราชการ14อัตรา 7-14ก.พ.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานช่างไฟฟ้า ค่าตอบแทน 13,800 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม […]

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ มช.รับสมัครนักการเงิน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30ธ.ค.64

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง EP230002 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250.-บาท สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยหมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รายละเอียดประกาศรับสมัครใน QR Code ด้านล่างของเอกสารฉบับนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.stri.cmu.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ มช.รับสมัครนักวิจัย วุฒิ ป.เอก บัดนี้-8ธ.ค.64

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่หน่วยบริหารบุคคล สถาบันฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในวันเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.stri.cmu.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม/ดาวน์โหลดใบสมัคร))

รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล รับสมัครงาน15อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี

    โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา ปวส.เวชระเบียน หรือประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 2 ปี หรือวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่ง หรือหลายวิชาดังกล่าว หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ม.6 ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอ่านภาษาอังกฤษออกได้ […]

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครคนดูแลสวน ป.ตรี บัดนี้-1พ.ย.64

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน ขยายพันธุ์พืช จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเกษตร พืชสวน พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 45 ปี กรณีเพศชายต้องผ่าน การเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (3) มีความรู้และทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอย่างครบวงจร สามารถกำหนด ความหมายความสำคัญการจัดจำแนกและอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ชนิดต่างๆและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ปฏิบัติและอธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุ์การปลูกและ บำรุงรักษาพันธุ์ไม้เพื่อใช้งานและการจำหน่ายได้ (4) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ของผลผลิต ด้านงานปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดจำหน่าย (5) สามารถปฏิบัติงานด้านวิจัยทดสอบ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตพันธุ์ไม้ ใหม่ๆ และมีคุณภาพเหมาะสมกับการเก็บรวบรวมและใช้งาน (6) […]

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง91อัตรา29ก.ย.-7ต.ค.64

  เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ผู้ช่วยนิติกร (กองการเจ้าหน้าที่)  ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ ผู้ช่วยนักสันทนาการ (สำนักการศึกษา) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (สำนักสาธารณสุขฯ) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การแพทย์ แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย […]

สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน บัดนี้-7ก.ค.64

  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตําแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ในสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ วุฒิ ป.ตรี ทางด้านบัญชี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2456-60 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมประมง รับสมัครเจ้าพนักงานประมง วุฒิ ปวส. 1- 9ก.ค.64

  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่) วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง, สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ, สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง, ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามประกาศแนบท้าย ตั้งแต่วันที่  1- 9 กรกฎาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 5
error: