มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครนักวิชาการเกษตร(ป.ตรี) สมัครทางไปรษณีย์ได้ บัดนี้-16ต.ค.61

Advertisement   Advertisement   มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครนักวิชาการเกษตร (พืชผัก)  ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง 1 อัตรา ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหนองเขียว 1 อัตรา ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง 1 อัตรา ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ Advertisement ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ป.ตรี เกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน, พืชศาสตร์ (พืชผัก), พืชไร่, อารักขาพืช, กีฏวิทยา, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร หรือปฐพีศาสตร์ เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 สามารถปฏิบัติงานประจำดอยได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-16 ต.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      

330อัตรา!!! ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวช.บัดนี้-9ก.พ.61

    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 330 อัตรา  1.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานปฏิบัติการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 24 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,770 บาท  เพศชาย วุฒิปวช. ไม่กำจัดสาขา  และมีใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท 2.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานปฏิบัติการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่  9 อัตรา   อัตราเงินเดือน 11,770 บาท  เพศชาย วุฒิปวช. ไม่กำจัดสาขา  และมีใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท 3.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานบริการหลุมจอดอากาศ ส่วนบริการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศสุวรรณภูมิ  264 อัตรา   อัตราเงินเดือน 11,770 บาท  เพศชาย วุฒิปวช. ไม่กำจัดสาขา   และมีใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท 4.ลูกจ้างชั่วคราว […]

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช.ขึ้นไป บัดนี้-15ธ.ค.60

    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง 310 บาท/วัน วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5384-1011  

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-25ต.ค.60

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน 24 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี 1. ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 14 อัตรา 2. ปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารกลาง 10 อัตรา สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 9-25 ต.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 920 036-9  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 19 หน้า)  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-15ก.ย.60

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-20,030 บาท บัดนี้-15 ก.ย.60       

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-25ส.ค.60

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานวิชาการ (ระดับ 3-6) 3 อัตรา เงินเดือน 13,410-30,890 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพืช – มีความรู้ความสามารถด้านอนุกรมวิธานพืช นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ หากมีความรู้ด้านอนุกรมวิธานพืชวงศ์กล้วยไม้ ขิง-ข่า หรือกลุ่มใกล้เคียง – มีประสบการณ์หรือใบประกาศนียบัตร หรือมีผลงานการศึกษาวิจัยตีพิมพ์ในวารสารสากลไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน ในระยะเวลา 2 ปี ด้านพืชหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี หากมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานทางวิชาการด้านพืชในตำแหน่งนักพฤกษศาสตร์ และหากมีทักษะด้านการเพาะขยายพันธุ์ ดูแล ปลูกเลี้ยงพันธุ์พืช จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการสวนพฤกษศาสตร์ การจัดการตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต หรือการจัดการฐานข้อมูลพันธุ์พืช – สามารถปฏิบัติงานภาคสนามและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ บัดนี้-25ส.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5384-1108, 0-5384-1011, […]

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-4ส.ค.60

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : – สัญชาติไทยอายุระหว่าง 21-35 ปี – ได้รับวุฒิ ปวส./ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์  – มีความรู้ความเข้าใจด้านการถ่ายภาพ บันทึกภาพวิดีโอ และสามารถจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โดยคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมออกแบบเบื้องต้น อาทิ Photoshop, Illustrator ตลอดจน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – มีความสามารถในการถ่ายภาพและการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิคได้ – มีประสบการณ์การถ่ายภาพและการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย – มีใบรับรองผลงานจากที่ทำงานเดิมจะพิจารณาเป็นพิเศษ – เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) แล้ว ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ บัดนี้-4 ส.ค.60 ในวันและเวลาทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-841034  คลิกที่นี่ […]

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8ส.ค.60

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน โครงการพัฒนาระบบสำรองพันธุ์ไม้พร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง 1 อัตรา เงินเดือน 11,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี – จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ป.ตรี สาขาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า – มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการจำแนกพันธุ์พืช การเพาะขยายและดูแลพันธุ์ไม้ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร. 053-841162 ในวันและเวลาทำการ บัดนี้-8 ส.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารประกาศ    

1 4 5
error: