ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ม.สวนดุสิต รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-31ก.ค.61

Advertisement   Advertisement   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ม.สวนดุสิต รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) (ดูแลหอพัก) 1 อัตรา  Advertisement สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี เพศหญิง สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้องฝ่ายบริหาร อาคารอํานวยการชั้น ๑ หรือ Download ใบสมัครตามแนบที่ www.dusittrang.com รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (โปรดแต่งกายสุภาพ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๗๕๒๒๑๒๑๒ ต่อ […]

วิทยาลัยการอาชีพตรัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี16-20ก.ค.61

    วิทยาลัยการอาชีพตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพตรัง ภายในวันที่ 16-20 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 20-28มิ.ย.61

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ภายในวันที่ 20-28 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.18-22ก.ย.60

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นายช่างรังวัด 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4-7  – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 2. เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 – ได้รับวุฒิ ปวส. ทางการบัญชี ทางพาณิชยการ และทางบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครสอบ 4 แห่งดังนี้ – สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 […]

ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.7-11ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่ปกครอง 10 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3 ภายในวันที่ 7-11 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 19-25เม.ย.60

  กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง 258 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง ภายในวันที่ 19-25 เม.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(50อัตราสมัครออนไลน์)กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี3-17มี.ค.60

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน 1. บุคลากร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. พนักงานธุรการ 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรมและหน่วยงานในส่วนกลาง – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. วิศวกรโยธา 3 อัตรา เงินเดือน […]

ด่วน!กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครงานวุฒิ ปวช/ป.ตรี บัดนี้-2ก.พ.60

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ป.ตรี เปิดรับสมัคร 27 ม.ค.-2 ก.พ.60       

(สมัครออนไลน์)กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.1-15ก.พ.60

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเจาะน้ำบาดาล 18 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช. บรรจุในจังหวัดต่างๆ เปิดรับสมัคร 1-15 ก.พ. 60 ทางเว็บไซต์ http://www.dgr.go.th หรือ https://dgr.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วน)     

(ด่วน!)รพ.ตรัง รับสมัครงานวุฒิ ม.3 บัดนี้-27ม.ค.60

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 9 อัตรา คุณวุฒิ ม.3 เปิดรับสมัคร 23-27 ม.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)           

1 2
error: