(50อัตราสมัครออนไลน์)กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี3-17มี.ค.60

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน

1. บุคลากร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง)
– ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง)
– ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3. พนักงานธุรการ 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
– ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรมและหน่วยงานในส่วนกลาง
– ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. วิศวกรโยธา 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (ส่วนกลาง)
– ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

5. วิศวกรไฟฟ้า 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (ส่วนกลาง)
– ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

6. วิศวกรเครื่องกล 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (ส่วนกลาง)
– ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

7. สถาปนิก 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (ส่วนกลาง)
– ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

8. นายช่างเครื่องกล 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
– ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (ส่วนกลาง)
– ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางเครื่องกล หรือช่างยนต์

9. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
– ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (ส่วนกลาง)
– ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ปฏิบัติงานที่ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง)
– ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

11. นายช่างโยธา 25 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
– ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางโยธา
– ปฏิบัติงานในท่าอาศยานต่อไปนี้ แห่งละ 1 อัตรา : ท่าอากาศยานตรัง, ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี, ท่าอากาศยานกระบี่, ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช, ท่าอากาศยานนราธิวาส, ท่าอากาศยานหัวหิน, ท่าอากาศยานชุมพร, ท่าอากาศยานระนอง, ท่าอากาศยานพิษณุโลก, ท่าอากาศยานน่านนคร, ท่าอากาศยานแพร่, ท่าอากาศยานลำปาง, ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน, ท่าอากาศยานปาย, ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์, ท่าอากาศยานแม่สอด, ท่าอากาศยานขอนแก่น, ท่าอากาศยานอุดรธานี, ท่าอากาศยานอุบลราชธานี, ท่าอากาศยานนครพนม, ท่าอากาศยานนครราชสีมา, ท่าอากาศยานบุรีรัมย์, ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด, ท่าอากาศยานสกลนคร, ท่าอากาศยานเลย

สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://airports.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน" ภายในวันที่ 3-17 มี.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม  0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 22 หน้า

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: