(57อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้) รพ.ตรัง รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 6-13ธ.ค.59

Advertisement Advertisement โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไป 57 อัตรา 1. พยาบาลวิชาชีพ 50 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ 3. นักจิตวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก 4. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก […]

(74อัตรา) มทร.ศรีวิชัย(ตรัง) รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-2ก.ย.59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลจ้างเหมา 74 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-2 ก.ย.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มและใบสมัคร     

(17อัตรา) อบจ.ตรัง รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เงินเดือน10,000-11,400 บัดนี้-11ส.ค.59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 17 อัตรา รับสมัคร 1-11 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้    

(4อัตรา)สถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส.

กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานประจำห้องทดลอง (สวส.) 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศวส.ตรัง ค่าตอบแทน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ.3/ม.3/ม.6 2. เจ้าพนักงานการเกษตร (สวส.) 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ – ศวส.สุขโขทัย – ศวส.เชียงใหม่ ค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโทคโนโลยีการเกษตร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยพืชสวน บริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.-5 ก.ค.59 ในวันเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา (11 – 17 ก.ค. 2556)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง (11 – 17 ก.ค. 2556) สมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง รายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท [highlight]ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี[/highlight] คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : [highlight]ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา[/highlight] ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัดซึ่งร้องขอมา สนับสนุนส่วนราชการในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมงานก่อสร้าง และงานตรวจการจ้าง ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง/บูรณะซ่อมแซมอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ แก่ส่วนราชการในจังหวัด และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดินและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบ วิธีการเลือกสรร : […]

1 2
error: