ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (2-10 ก.ย.56)

Advertisement ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (2-10 ก.ย.56) Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานประมง อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวส. (ดูได้ตามลิ้ง) Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี  โทรศัพท์ 0-3945-7987-8 ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในวันที่  11 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (23 ส.ค. – 2 ก.ย.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (23 ส.ค. – 2 ก.ย.56)   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี) อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี โทรศัพท์ 0-3945-7987-8 ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในวันที่  3 […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (2 – 8 ส.ค 56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา (2 – 8 ส.ค 56)   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เปิดรับสมัครงานราชการ  โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ 1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 3. […]

อบต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7-16 ส.ค.56)

อบต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7-16 ส.ค.56)   อบต.ปะตง เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน  1  อัตรา ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น เงินเดือน 6,050 บาท เงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,950 บาท 2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   จำนวน  1  อัตรา ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เงินเดือน 6,050 บาท เงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,950 บาท 3.ผู้ช่วยช่างโยธา […]

1 2 3
error: