(สอบท้องถิ่น’60)จ.จันทบุรี รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น247อัตรา

Advertisement   Advertisement วันที่ 6 มิถุนายน 2560 สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ได้มีหนังสือ ที่ จบ 0023/ว105    การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น – ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 125 อัตรา – ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 122 อัตรา Advertisement รวมทั้งสิ้น จำนวน 247 อัตรา คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 10 หน้า)   

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ปวช. บัดนี้-21เม.ย.60

  กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา ที่สถาบัน ก.พ.รับรอง ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี เลขที่ 40 หมู่ 4 ถ.รักศักดิ์ขมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (โดยผู้สมัครต้องระบุในใบสมัครด้วยว่าประสงค์จะทำงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว) ภายในวันที่ 5-21 เม.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(124อัตรา)รพ.พระปกเกล้า รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี 9-13ม.ค.60

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 124 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มให้ครบถ้วน ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ 9-13 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่  เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สปส.จันทบุรี รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวช. 9-20ม.ค.60

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา  1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท – ปวช. หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี การเลขานุการ การตลาด การจัดการธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท – ม.3 หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันเปิดรับสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 1212/21 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ภายในวันที่ 9-20 ม.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(18อัตรา)กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปวท/ปวส

กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา  1. พนักงานบริการ 1 อัตรา สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 14 – วุฒิ ม.ศ.3/ม.3/ม.6 หรือ – วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพาณิชยการ หรือ – วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างพิมพ์ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ หรือ – ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างพิมพ์ หรือ – ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ […]

(12อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา)มรภ.รำไพพรรณี รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี 16ธ.ค.59-10ม.ค.60

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ด้านบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองนโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา – ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ การบริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา 2 […]

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.14-20ธ.ค.59 เงินเดือน13,800

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงาน จ.จันทบุรี คุณสมบัติ – ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา และช่างสำรวจ มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ในโปรแกรม Auto CAD, Sketch-Up, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)  ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ 14-20 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(111อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 7จังหวัด)สนง.สถิติแห่งชาติ รับสมัครงานบัดนี้-30ก.ย.59 เงินเดือน15,000-18,000

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หลายอัตรา ใน 7 จังหวัด รายละเอียดโดยย่อดังนี้ 1. สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก 17 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินเดือน 15,000 บาท ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 27-30 ก.ย.59 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-5525-1943 (หมายเหตุ : ไม่มีประกาศรับสมัคร โปรดโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ดังกล่าว ข้อมูลอ้างอิงจาก หางานราชการ.net) 2. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี 6 อัตรา  ​ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินเดือน 15,000 บาท ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20-23 ก.ย.59 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี (ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2) ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม […]

(มี ป.ตรีทุกสาขา)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 รับสมัคร5-13ก.ย.59

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครงานคุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัด รายละเอียดโดยย่อดังนี้ 1. สำนักงาน พมจ.พระนครศรีอยุธยา 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน พมจ.พระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 อาคาร 7 ตั้งแต่วันที่ 5-9 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  2. สำนักงาน พมจ.จันทบุรี 2 อัตรา 2.1 ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ทุกสาขาวิชา 2.2 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : […]

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 9 ธ.ค.56)

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาดังกล่าวข้างต้น สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารประชาธิปศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 9 ธันวาคม […]

1 2 3
error: