กศน.ขอนแก่น รับสมัครนักวิเคราะห์แผนและนโยบาย วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

Advertisement Advertisement กศน.จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสังคมศาสตร์,การวางแผน, รัฐศาสตร์, วิจัยทางสังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 23-31 พ.ค.59 ภาคเช้าเวลา 8.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) >>>คลิกที่นี่เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<  

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านการเกษตร ในสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ดินและปุ๋ย ปรับปรุงพันธุ์ อารักขาพืช ส่งเสริมการเกษตร และบริหารธุรกิจการเกษตร 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : […]

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 20 ก.ย.56)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินเดือน 11,680 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ทางการบริหาร ศิลปศาสตร์ การจัดการทั่วไป สมัครงานราชการทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชม. ค่าธรรมเนียมสอบม.ขอนแก่น 210 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว 10 บาท) ชำระเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ วันที่ 24 กันยายน 2556 ทาง http://personweb.kku.ac.th   ดูวิธีการสมัครงานออนไลน์  << เข้าเว็บไซต์สมัครงาน <<

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพศหญิง  (เพื่อควาเหมาะสมกับลักษณะงาน) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office มีความรู้ภาษอังกฤษในเกณฑ์ดี วุฒิ ปวส หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ การเงินและบัญชี คอมพิวเตอร์   สมัครงานราชการทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชม. ค่าธรรมเนียมสอบ 110 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคาแล้ว 10 บาท) ชำระเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ วันที่ 2 กันยายน 2556 ทาง http://personweb.kku.ac.th   ดูวิธีการสมัครงานออนไลน์  << เข้าเว็บไซต์สมัครงาน <<

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 3 จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 3 จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (เขต 3) อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญตรี หรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี้ ทางการเกษตร, ทางพฤกษศาสตร์, ทางเทคโนโลยีชีวภาพ, ทางวิทยาศาสตร์เกษตร,ทางโรคพืช ปฏิบัติงานที่ :  ขอนแก่น […]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office มีความรู้ความสารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ วุฒิ ปวช หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชม. ค่าธรรมเนียมสอบ 110 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคาแล้ว 10 บาท) ชำระเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ วันที่ 5 กันยายน […]

อบจ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (15 ส.ค. – 4 ก.ย.56)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 13 สาขาวิชา 30 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 4 ก.ย.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้   สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร สาขาภาษาจีน  1  อัตรา สาขาภาษาญี่ปุ่น  1  อัตรา สาขาภาษาไทย  5  อัตรา สาขาดนตรี  3  อัตรา สาขาเคมี  4  อัตรา สาขาคณิตศาสตร์  6  อัตรา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  1  อัตรา สาขาภาษาอังกฤษ  3  อัตรา สาขาสังคมศึกษา  2  อัตรา สาขาคอมพิวเตอร์  1  อัตรา สาขาฟิสิกส์  1  อัตรา สาขาปฐมวัย  1  อัตรา สาขาพลศึกษา  1  อัตรา อัตราเงินเดือนที่ได้รับ ครูผู้ช่วย วุฒิ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน […]

1 5 6
error: