สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 3 จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 3 จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
4 ตำแหน่ง 10 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556

กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (เขต 3)
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญตรี หรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี้ ทางการเกษตร, ทางพฤกษศาสตร์, ทางเทคโนโลยีชีวภาพ, ทางวิทยาศาสตร์เกษตร,ทางโรคพืช
ปฏิบัติงานที่ :  ขอนแก่น 2 อัตรา, เลย 1 อัตรา

2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 3)
อัตราเงินเดือน :     12,240 หรือ 11,450 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 อัตรา
ระดับการศึกษา :     – ปวท.- ปวส. – อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทางการเกษตร, ทางพืชศาสตร์, ทางเทคโนโลยีการเกษตร
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ทางการเกษตร, ทางพืชศาสตร์, ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติงานที่ :  หนองคาย 1 อัตรา,ชัยภูมิ 2 อัตรา, ขอนแก่น 1 อัตรา, กาฬสินธุ์ 1 อัตรา

3.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำห้องทดลอง (เขต 3)
อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ปฏิบัติงานที่ :  ขอนแก่น 1 อัตรา, เลย 1 อัตรา

4.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 3)
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการเกษตร, ทางช่างกลเกษตร
ปฏิบัติงานที่ :  ชัยภูมิ 1 อัตรา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 3 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://www.doa.go.th/oard3

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร / เอกสารที่ใช้ในการสมัคร <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: