ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านการเกษตร ในสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ดินและปุ๋ย ปรับปรุงพันธุ์ อารักขาพืช ส่งเสริมการเกษตร และบริหารธุรกิจการเกษตร

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการเกษตร ในสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ดินและปุ๋ย ปรับปรุงพันธุ์ อารักขาพืช ส่งเสริมการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร

 

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ระดับการศึกษา : ปวช. ทางด้านการเกษตร

 

ปฏิบัติงานที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 14 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://qsds.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / ดูเอกสารประกอบการสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: