สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 19-23มี.ค.61

Advertisement   Advertisement   สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท 1. พนักงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา Advertisement 2. พนักงานวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 19-23 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.กาฬสินธุ์ รับสมัครอาจารย์(วุฒิ ป.โท), รปภ.(วุฒิ ป.6), คนขับรถ(วุฒิ ม.3)12-20ก.พ.61

    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท คุณวุฒิ ป.โท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท คุณวุฒิ ป.โท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท คุณวุฒิ ป.โท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 4. อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท คุณวุฒิ ป.โท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5. พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหอพักสวัสดิการนักศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 7,500 บาท วุฒิ ป.6 […]

ม.กาฬสินธุ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.19-28ธ.ค.60

    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางด้านการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 2. ผู้ปฏิบัติงานข่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางด้านช่างเครื่องยนต์ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านช่างยนต์หรือด้านเครื่องกล ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร พื้นที่ในเมือง 19-28 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา1-26ธ.ค.60

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานคลังและพัสดุ กองกลาง สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 7 (จัังหวัดกาฬสินธุ์) สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 9 (จังหวัดอุตรดิตถ์) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร ทางการตลาด ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-25 ธ.ค.60  […]

(กทม.-ภูมิภาค)กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ25-29ก.ย.60

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 25-29 ก.ย.60 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชย์ศาสตร์ การเงินและบัญชี สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารการคลัง อาคารใหม่ ชั้น 4 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 […]

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-19ก.ย.60

  กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาพาณิชยกรรม, สาขาบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรี ในสาขาอื่นๆ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 11-19 ก.ย.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-873-341 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.7-11ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่ปกครอง 17 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 7-11 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-23พ.ค.60

  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงที่ 16 (กาฬสินธุ์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา 3 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่แขวงทางหลวงชนบท 1 อัตรา และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวานรนิวาส 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 16 (กาฬสินธุ์) เลขที่ 97/2 ถ.อภัย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 8-23 พ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-4381-5173 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ม.กาฬสินธุ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี บัดนี้-10ก.พ.60

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 4 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน (คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 ภายในวันที่ 30 ม.ค.-10 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ    

สยจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 27-31ม.ค.60

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท) รับสมัคร 27-31 ม.ค.60 

1 2 3
error: