(สมัครออนไลน์)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา1-26ธ.ค.60

 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กลุ่มงานคลังและพัสดุ กองกลาง
 • สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 7 (จัังหวัดกาฬสินธุ์)
 • สำนักงานส่งเสริมและสนันสนุนวิชาการ 9 (จังหวัดอุตรดิตถ์)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร ทางการตลาด ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-25 ธ.ค.60 

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: