(กทม.-ภูมิภาค)กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ25-29ก.ย.60

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 25-29 ก.ย.60 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชย์ศาสตร์ การเงินและบัญชี
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารการคลัง อาคารใหม่ ชั้น 4 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ

2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทุกสาขาวิชา
สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. หรือ ปวท. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทางบัญชี เลขานุการ การเงิน
สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. หรือ ปวท. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทางบัญชี เลขานุการ การเงิน
สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

6. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีหนังสือรับรองการทำงาน
สถานที่รับสมัคร : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 202 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

7. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส.สาขาเกษตรเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี และเครื่องแต่งกาย
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทำการนิคมสร้างตนเองกระเสียว 69 หมู่ 3 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

8. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 2 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

9. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา 
สถานที่รับสมัคร : สถานคุมครองคนไร้ที่พึ่งกุมสะแก 41 หมู่ 2 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี

10. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3
สถานที่รับสมัคร : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี 78/1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

11. คนครัว 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3
สถานที่รับสมัคร : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 7 หมุ่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

12. พนักงานบริการ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3
สถานที่รับสมัคร : คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี ในบริเวณนิคมสร้างตนเองพระพุทะบาท 163/6 หมุ่ 12 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

13. พนักงานบริการ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3 หรือ ม.6
สถานที่รับสมัคร : นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท 163/6 หมู่ 12 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

14. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : นิคมสร้างตนเองลำปาว 9 หมู่ 7 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

15. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส.สาขาช่างสำรวจ ช่างงก่อสร้าง ช่างโยธา วิศวกรรม
สถานที่รับสมัคร : นิคมสร้างตนเองโนนสัง หมุ่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

16. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน 164/1 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 18 หน้า)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: