กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บรรจุหลายจังหวัด

Advertisement Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 7 อัตรา ตำแหน่งที่ 1 : นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 1 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี กลุ่มจังหวัดที่ 1 ภาคกลางตอนบน 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี 3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี 4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท 5. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี 6. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง สถานที่จัดสอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา หมายเหตุ : (หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ตำแหน่งที่ 2 : นักจัดการงานทั่วไป […]

องค์การป่าไม้ รับสมัครพนักงาน39อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-21มิ.ย.65

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 39 อัตรา หน่วยงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่รับสมัคร 1.1 สำนักบริหารกลาง พนักงานสัญญาจ้าง งานการประชุม 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1.2 สำนักบัญชีและการเงิน พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคเหนือบน 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ป.ตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อัตรา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี […]

สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครสอบบรรจุ79อัตรา บรรจุทั่วประเทศ

  สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทํางาน 79 อัตรา กลุ่มงาน การเงิน บัญชี 15 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่การเงิน(ส่วนกลาง) 2 อัตรา  เพศชาย/หญิง ป.ตรีสาขาการเงินและการธนาคารบัญชี บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป 2. เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (อยุธยา) 2 อัตรา เพศชาย ป.ตรีสาขาการจัดการทั่วไป มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 3. เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (เพชรบุรี) 2 อัตรา เพศชาย ป.ตรีสาขาการจัดการทั่วไป มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 4. เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (ราชบุรี) 1 อัตรา เพศชาย ป.ตรีสาขาการจัดการทั่วไป มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 5.เจ้าหน้าที่บัญชี(ส่วนกลาง) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาบัญชี ใช้โปรแกรม SAP […]

ขนส่งเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ปวส. บัดนี้-9พ.ค.65

  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง กลุ่มงานบริการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ อัตราว่าง 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท/เดือน ผู้สมัครต้องได้รับ ปวส.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ 192 หมู่ที่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 8265 บัดนี้-9พ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-28พ.ค.65

  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม (กรุงเทพ) วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายช่างรังวัด กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองวิศวกรรมบริการ (กรุงเทพ) และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 (พิษณุโลก) วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา นายช่างเครื่องกล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา กองวิศวกรรมบริการ (กรุงเทพ) วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต […]

กระทรวง พม.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี70อัตรา

  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง)  1 อัตรา กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฏร์) สุราษฎร์ธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนกลาง) 4 อัตรา (กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 1 อัตรา, ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) กองตรวจราชการ 3 อัตรา) นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) ปทุมธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) นนทบุรี กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) นครราชสีมา กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา […]

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัคร จนท. วุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงานวาวี สบเมย ถ้ำเวียงแก

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงประจำพื้นที่ (วาวี สบเมย ถ้ำเวียงแก) 3 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น การเกณฑ์ทหารแล้ว สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ทางด้านการพัฒนาชุมชน เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถออกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลชุมชนและทุรกันดาร และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หรือส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 […]

อบจ.ลำพูน รับสมัครพนักงานจ้าง 21อัตรา บัดนี้-13พ.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 1) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 2) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สาขาวิชาศิลปศึกษา 1 อัตรา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา, สาขาวิชาช่างยนต์ 1 อัตรา) 3) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 4) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5) ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ปวส. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) 7) […]

อบจ.ตาก รับสมัครพนักงานจ้าง22อัตรา บัดนี้-6พ.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) 12 อัตรา ดังนี้ (1.1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา : มีทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้อง สอดคล้องกับห้วงระยะเวลากับหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน (1.2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 อัตรา : มีทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้อง สอดคล้องกับห้วงระยะเวลากับหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน (1.3) พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา ดังนี้ (1.3.1) ประจำรถยนต์ส่วนกลาง 3 อัตรา : มีทักษะในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี […]

รพ.น่าน รับสมัครพยาบาล-ลูกจ้างรายวันตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-6พ.ค.65

  โรงพยาบาลน่าน รับสมัครลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565 พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 745 บาท เพศชาย/หญิง (ชายต้องพ้นภาระทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) ได้รับวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท เพศชาย/หญิง (ชายต้องพ้นภาระทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 สามารถปฏิบัติงานในเวรบ่าย (16.30-24.00 น.) และเวรดึก (24.00-8.30 น.) ได้ […]

1 2 3 11
error: