มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครนักวิชาการเกษตร(ป.ตรี) สมัครทางไปรษณีย์ได้ บัดนี้-16ต.ค.61

    มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครนักวิชาการเกษตร (พืชผัก)  ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง 1 อัตรา ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหนองเขียว 1 อัตรา ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง 1 อัตรา ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ป.ตรี เกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน, พืชศาสตร์ (พืชผัก), พืชไร่, อารักขาพืช, กีฏวิทยา, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร หรือปฐพีศาสตร์ เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 สามารถปฏิบัติงานประจำดอยได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-16 ต.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      

330อัตรา!!! ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวช.บัดนี้-9ก.พ.61

    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 330 อัตรา  1.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานปฏิบัติการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 24 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,770 บาท  เพศชาย วุฒิปวช. ไม่กำจัดสาขา  และมีใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท 2.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานปฏิบัติการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่  9 อัตรา   อัตราเงินเดือน 11,770 บาท  เพศชาย วุฒิปวช. ไม่กำจัดสาขา  และมีใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท 3.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานบริการหลุมจอดอากาศ ส่วนบริการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศสุวรรณภูมิ  264 อัตรา   อัตราเงินเดือน 11,770 บาท  เพศชาย วุฒิปวช. ไม่กำจัดสาขา   และมีใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท 4.ลูกจ้างชั่วคราว […]

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-15ก.ย.60

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-20,030 บาท บัดนี้-15 ก.ย.60       

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-4ส.ค.60

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : – สัญชาติไทยอายุระหว่าง 21-35 ปี – ได้รับวุฒิ ปวส./ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์  – มีความรู้ความเข้าใจด้านการถ่ายภาพ บันทึกภาพวิดีโอ และสามารถจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โดยคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมออกแบบเบื้องต้น อาทิ Photoshop, Illustrator ตลอดจน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – มีความสามารถในการถ่ายภาพและการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิคได้ – มีประสบการณ์การถ่ายภาพและการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย – มีใบรับรองผลงานจากที่ทำงานเดิมจะพิจารณาเป็นพิเศษ – เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) แล้ว ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ บัดนี้-4 ส.ค.60 ในวันและเวลาทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-841034  คลิกที่นี่ […]

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8ส.ค.60

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน โครงการพัฒนาระบบสำรองพันธุ์ไม้พร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง 1 อัตรา เงินเดือน 11,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี – จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ป.ตรี สาขาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า – มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการจำแนกพันธุ์พืช การเพาะขยายและดูแลพันธุ์ไม้ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร. 053-841162 ในวันและเวลาทำการ บัดนี้-8 ส.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารประกาศ    

1 10 11
error: