สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครสอบบรรจุ79อัตรา บรรจุทั่วประเทศ

 

สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทํางาน 79 อัตรา

กลุ่มงาน การเงิน บัญชี 15 อัตรา

 • 1. เจ้าหน้าที่การเงิน(ส่วนกลาง) 2 อัตรา  เพศชาย/หญิง ป.ตรีสาขาการเงินและการธนาคารบัญชี บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป
 • 2. เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (อยุธยา) 2 อัตรา เพศชาย ป.ตรีสาขาการจัดการทั่วไป มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 3. เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (เพชรบุรี) 2 อัตรา เพศชาย ป.ตรีสาขาการจัดการทั่วไป มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 4. เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านเก็บเงิน) (ราชบุรี) 1 อัตรา เพศชาย ป.ตรีสาขาการจัดการทั่วไป มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 5.เจ้าหน้าที่บัญชี(ส่วนกลาง) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาบัญชี ใช้โปรแกรม SAP ได้ มีวุฒิบัญชีที่สามารถขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี
 • 6. เจ้าหน้าที่บัญชี(ฉะเชิงเทรา) 1 อัตรา ชาย/หญิง ป.ตรี สาขาการเงิน บัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร ใช้โปรแกรม SAP ได้ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
 • 7. เจ้าหน้าที่บัญชี(อยุธยา) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาการเงิน บัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร ใช้โปรแกรม SAP ได้ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
 • 8. เจ้าหน้าที่บัญชี(เพชรบุรี) 1 อัตรา ชาย/หญิง ป.ตรี สาขาการเงิน บัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร ใช้โปรแกรม SAP ได้ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
 • 9. เจ้าหน้าที่ภาษี(ส่วนกลาง) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน มีความรู้ ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • 10. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน(ส่วนกลาง) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ในการทําบัญชี 1 ปี

กลุ่มงาน จัดประโยชน 24 อัตรา

 • 11. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ส่วนกลาง) 17 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์การบริหารโครงการ หรืองานด้านเอกสาร และจัดการฐานข้อมูล
 • 12. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(นครปฐม) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 13. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ฉะเชิงเทรา) 2 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 14. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(อยุธยา) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 15. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ส่วนแยกเพชรบุรี) 1 อัตรา ชาย/หญิง ป.ตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 16. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ด้านบริการผู้เช่า) (อยุธยา) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 17. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์(ด้านบริการผู้เช่า) (ส่วนแยกเพชรบุรี) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

กลุ่มงาน ธุรการ สารบรรณ 6 อัตรา

 • 18. เจ้าหน้าที่สารบรรณ(ส่วนกลาง) 2 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการทั่วไป ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในงาน ด้านธุรการและสารบรรณ
 • 19. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง) 2 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร และการจัดการฐานข้อมูล
 • 20. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฉะเชิงเทรา) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
 • 21. เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพชรบุรี) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่

กลุ่มงาน จัดการทั่วไป 8 อัตรา

 • 22. เจ้าหน้าที่บริการผู้เช่า (ส่วนกลาง) 5 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • 23. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานภารกิจพิเศษ(ส่วนกลาง) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในงานด้านการประสานงาน สามารถทํางานนอกเวลาหรือในวันหยุดราชการได้ สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop Visio Illustrator ได้เป็นอย่างดี
 • 24. เจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์(ส่วนกลาง) 1 อัตรา เพศหญิง ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป
 • 25. เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดจ้าง(ส่วนกลาง) 1 อัตรา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการทั่วไป ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในงานด้านการประสานงานจัดการเอกสารสัญญา และธุรการทั่วไป สามารถลงพื้นที่และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สามารถใช้ โปรแกรมประชุมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 26 อัตรา

 • 26. นายช่าง(ปฏิบัติงาน ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์) 1 อัตรา เพศชาย ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านโปรแกรม Media ต่าง ๆ และงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามวัน เวลา และตารางการทํางานของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้
 • 27. วิศวกร(ส่วนกลาง) 1 อัตรา เพศชาย ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สามารถใช โปรแกรม AutoCAD สามารถออกแบบ และเขียนแบบไฟฟ้า
 • 28. ทนายความ(ด้านงานคดี)(ส่วนกลาง) 5 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ มีประสบการณ์ว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปี
 • 29. ทนายความ(ด้านงานนิติการ)(ส่วนกลาง) 5 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
 • 30. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(ส่วนกลาง) 9 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร และการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Access, Oracle หรือ ภาษา SQL ได้
 • 31. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(ฉะเชิงเทรา) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต้ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 32. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(อยุธยา) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต้ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 33. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(นครสวรรค์) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต้ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 34. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(ราชบุรี) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต้ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 35. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล(ส่วนแยกเพชรบุรี) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต้ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-31พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.crownproperty.or.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: