สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร รับสมัครบรรจุนักวิชาการตรวจสอบบัญชี วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ.12-28มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานคลัง อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 12-28มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2579 3456 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต รับสมัครนักวิชาการบัญชี วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-24ก.พ.66

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต บัดนี้-24ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป ป.ตรี

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000.00 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 12-20 ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องเสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200.00 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 032 – 602066 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส.บัดนี้-25พ.ย.65

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน 3 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตร 2 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ในระดับเดียวกันสาขาการบัญชีหรือสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เลขที่ 349 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-121-366 โทรสาร 053-121-265 บัดนี้-25พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 12-18 พ.ค.64

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 – 18 พฤษภาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 498/5 ถนน พิษณุโลก – วังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 25 ธ.ค. 56)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธ.ค. 56 ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชีหรือพาณิชย์ศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด สอบถามรายละเอียดโทร 0 3951 8022 ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (30 ส.ค. – 9 ก.ย.56)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่30 ส.ค. – 9 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ผ่านการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่ายหรือดูแลระบบปฏิบัติการ Windows, ระบบ Internet สามารถพัฒนา Website โดยใช้เครื่องมือ FrontPage, Dream weaver, PHP หรือชุดคำสั่ง HTML และการใช้คำสั่งจัดการฐานข้อมู, SQL, My Sql, Foxpro ได้ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา  ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร […]

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.  เจ้าหน้าที่ธุรการ                1  ตำแหน่ง   ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสาร   เปิด mail และจัดเก็บเอกสาร 2.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ     1  ตำแหน่ง   ปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน   คุณสมบัติ 1.  จบ  ปวช.  หรือ ปวส.    ทางด้านพาณิชยศาสตร์  ถึงปริญญาตรี  ทางด้านบริหารธุรกิจ   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.  อายุไม่เกิน  30  ปี 3.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี 4.  หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   สมัครงานราชการได้ด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม   ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม  ชั้น  4   ต.ถนนขาด  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000  หรือสอบถามข้อมูลที่ 034-340040 […]

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (16 – 26 ส.ค.56)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (16 – 26 ส.ค.56)   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท วุฒิ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำ กว่านี้ในทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  โทร 0 5433 9112 3 ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และทาง http://lampang.cad.go.th   อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง <<  

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 14 ส.ค.56)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 14 ส.ค.56)   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง             นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เงินเดือน 15,960 บาท วุฒิ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี  4/5 ถนนสุรศักดิ์ 2  ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร 0 3832 2482 ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และ ทาง http://chonburi.cad.go.th   อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ที่นี้ <<  

error: