สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (30 ส.ค. – 9 ก.ย.56)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สมัครได้ตั้งแต่วันที่30 ส.ค. – 9 ก.ย.56

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ผ่านการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่ายหรือดูแลระบบปฏิบัติการ Windows, ระบบ Internet สามารถพัฒนา Website โดยใช้เครื่องมือ FrontPage, Dream weaver, PHP หรือชุดคำสั่ง HTML และการใช้คำสั่งจัดการฐานข้อมู, SQL, My Sql, Foxpro ได้

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา  ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 074-312178

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://songkhla.cad.go.th

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: