สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (16 – 26 ส.ค.56)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (16 – 26 ส.ค.56)

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สมัครงาน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

วุฒิ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำ กว่านี้ในทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  โทร 0 5433 9112 3

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
และทาง http://lampang.cad.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: