68อัตรา! สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต15พ.ค.-6มิ.ย.61

Advertisement   Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  1. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000– 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2. นักโภชนาการปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนา ทางโภชนวิทยา ทางโภชนศาสตร์ ทางโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา ทางโภชนาการ ทางโภชนศาสตร์ ทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร ทางโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ หรือ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (24 – 28 ก.พ.57)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบริหารงานบุคคล 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ และการศึกษา 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : ปวส 13,800 บาท, […]

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (5 – 9 ส.ค.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา สังกัดส่วนกลาง กทม. (5 – 9 ส.ค.56) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน :     17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ค่าสมัครสอบ 200 บาท 2.นักจัดการงานทั่วไป เงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ในทุกสาขาวิชา ค่าสมัครสอบ 200 บาท […]

error: