สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (5 – 9 ส.ค.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา สังกัดส่วนกลาง กทม. (5 – 9 ส.ค.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน :     17,290 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ค่าสมัครสอบ 200 บาท

2.นักจัดการงานทั่วไป

เงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ในทุกสาขาวิชา
ค่าสมัครสอบ 200 บาท

3.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

เงินเดือน :     12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ศิลปกรรมทั่วไป สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร และสื่อสารมวลชนทางเวชสาธิต
ค่าสมัครสอบ 200 บาท

4.นายช่างเทคนิค

เงินเดือน :     12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับ การศึกษา :     ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางโยธาธิการหรือก่อสร้าง
ค่าสมัครสอบ 100 บาท

 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 14 21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556
และทางเว็บไซต์ http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: