สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (24 – 28 ก.พ.57)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 ก.พ.57

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบริหารงานบุคคล

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ และการศึกษา

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : ปวส 13,800 บาท, ปวท 13,010 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ
ปวส สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http//hr.moph.go.th/person/indexjobs.htm

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: