ธ.ก.ส เดินหน้าโครงการล้านละร้อย หนุนชุมชนสร้างไทย ดอกเบี้ย 0.01%

Advertisement นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ต้องการผลักดันสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ระยะที่ 2 หรือ โครงการล้านละร้อย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยเกษตรกรที่กู้ไปแล้วในเฟสแรกที่ต้องการขอกู้เพิ่มจะต้องเป็นกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า (Added Value) จากโครงการเดิมเท่านั้น โดยสามารถยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 Advertisement ธ.ก.ส.ได้ดำเนินโครงการล้านละร้อย วงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาทมาแล้ว 4 ปี สามารถดำเนินการปล่อยสินเชื่อทั้งสิ้น 28,401 ล้านบาทคิดเป็นเกษตรกร 6,500 ราย วงเงินเฉลี่ยต่อราย 4.1 ล้านบาท มีการชำระคืนและปิดบัญชีไปจำนวนมาก ล่าสุดเหลือเพียง 800 รายมูลหนี้ 2,640 ล้านบาทและมีหนี้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพียง 0.8% เท่านั้น ทั้งนี้โครงการล้านละร้อย เฟส 2 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบไปเมื่อปลายปี 2566 ภายใต้วงเงินเดิมที่เหลือประมาณ 20,000 […]

ธ.ก.ส. ออก “เงินฝาก Up Level (10 เดือน)” ดอกเบี้ยรายเดือนสูงสุด 8.88% ต่อปี

14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศเปิดตัวเงินฝากใหม่ ! “เงินฝาก Up Level (10 เดือน)” ออมง่าย ได้รับดอกเบี้ยรายเดือนสูงสุด 8.88% ต่อปี (ตามเงื่อนไขธนาคาร) โดยลูกค้าเก่าก็สามารถฝากเพิ่มได้ ส่วนลูกค้าใหม่เปิดบัญชีได้ตั้งแต่อายุ 7 ปี ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก (บุคคลธรรมดา) และถอนดอกเบี้ยระหว่างโครงการได้ ทั้งนี้ ธนาคารเตรียมเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ   ข่าวจาก : ประชาชาติธุรกิจ

ออมสิน-ธ.ก.ส. ให้กู้ 20,000 บาท ปิดหนี้นอกระบบ

25 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดำเนินมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ ตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% ปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำหรับ ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ” ให้กู้สูงสุด 20,000 บาท/ราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อเดือน ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก ผ่อนชำระ 36 งวด โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 1.คุณสมบัติผู้กู้ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินงวดแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ เป็นต้น เป็นผู้ลงทะเบียนในโครงการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบของรัฐบาล เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน […]

ธ.ก.ส. จ่ายไร่ละ 1,000 รอบที่ 2 ถึงมือเกษตรกรแล้ว

18 ธันวาคม 2566 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ตามนโยบายรัฐบาล ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67 ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ในรอบที่ 2 เพิ่มอีกจำนวน 6,105 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์อีกจำนวน 688,013 ครัวเรือน เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นี้ สำหรับการโอนเงินในรอบที่ 1 ซึ่งได้โอนไปแล้ว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 ธ.ก.ส. […]

ธ.ก.ส. รับสมัครพนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 320 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-18ธ.ค.66

  ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 (ครั้งที่ 2) 1. ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 อัตราเงินเดือน : กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2. ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ 320 อัตรา จำนวนอัตราว่างของแต่ละภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับรอบการบรรจุพนักงานใหม่ของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค โดยมีเงื่อนไขการใช้บัญชีสำรองตามภูมิภาค ต่อจากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 4 ปีบัญชี 2566 (ครั้งที่ 1) ประกอบด้วย 2.1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ […]

ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ให้กู้ 5 แสนบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศให้การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ คืนศักดิ์ศรี คืนความหวัง และสร้างความมั่นคงให้คนไทย โดยภาครัฐจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ซึ่ง ธ.ก.ส. พร้อมดำเนินนโยบายดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ผ่านโครงการ “หนี้นอกบอก ธ.ก.ส.” พร้อมเสริมองค์ความรู้และศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและยืนได้อย่างมั่นคง และสงวนที่ดินไว้ไม่ให้ตกไปเป็นของผู้อื่น “เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.baac.or.th และ Line Official Account: BAAC Family ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ภาระหนี้สิน และช่องทางติดต่อกลับในระบบ” สำหรับเงื่อนไข ผู้ที่ลงทะเบียนต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือน โดยหนี้ที่มีต้องเป็นหนี้สินที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน และเป็นผู้ที่สามารถสร้างหรือมีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ กรณีผู้ขอกู้อายุมากกว่า 60 ปี ต้องมีทายาทหรือบุคคลในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน เป็นลูกหนี้ร่วม และหลังจากลงทะเบียนแล้วธนาคารจะติดต่อกลับตามช่องทางการติดต่อที่ได้ให้ไว้ เพื่อนัดหมายวันเวลาในการเข้าพบพูดคุยและให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการเตรียมวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใต้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน […]

ธ.ก.ส.โอนช่วย ‘ชาวนา’ ไร่ละ 1,000 บ.แล้ว วันแรก 9 พันล้าน

28 พฤศจิกายน หลังจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กดปุ่ม Kick off ธ.ก.ส.โอนเงิน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดแรก ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 ซึ่งเริ่มโอนวันที่ 28 พ.ย.2566 เป็นวันแรก เป็นเงินล็อตแรก 9,000 ล้านบาท และทยอยโอนในวันถัดไป ประมาณวันละ 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 วัน สิ้นสุดการโอนในวันที่ 2 ธ.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเช้าวันนี้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีประชาชนชาวบึงกาฬเริ่มทยอยเดินทางมาปรับสมุดบัญชีเงินฝาก และทำธุรกรรมทางการเงินแล้ว โดยนายศศิพงศ์ โพธิ์ศรี ผอ.ธ.ก.ส.บึงกาฬ ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า การจ่ายเงินงวดแรกวันที่ […]

ธ.ก.ส. อัปเดตสถานะโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000

“เงินช่วยเหลือชาวนา” ปีการผลิต 2566/67 ไร่ละ 1,000 บาท หรือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2556/67 หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนา โดยมีเป้าหมายจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาปี 2566/67 จ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่/ครัวเรือน หรือช่วยเหลือไม่เกิน 20,000 บาท/ครัวเรือน วงเงิน 56,321.07 ล้านบาท เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ แบบง่ายๆผ่านเว็บไซต์ 1.ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ที่นี่ คลิก https://farmer.doae.go.th/ เมื่อตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ให้คลิกตรวจสอบสถานะโอนเงิน ผ่านเว็บไซต์ คลิก chongkho.inbaac.com โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้ เข้าไปที่ https://chongkho.inbaac.com/หรือคลิกที่นี่ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน […]

ธ.ก.ส.เปิดดาวน์โหลดแอป “มะลิซ้อน” เช็คข้อมูลเงินไร่ละ 1000

ธ.ก.ส.เปิดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “มะลิซ้อน” แจ้งความเสียหายเพื่อรับเงินเยียวยา ข้าวนาปีเสีย และ ข้อมูลโอนเงินไร่ละ 1000 สำหรับขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น “มะลิซ้อน” สามารถทำด้วยกัน 3 ขั้นตอนดังนี้ เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า “มะลิซ้อน” เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นเสร็จแล้วให้ทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยแอปพลิเคชัน มีช่องทางการลงทะเบียน ดังต่อไปนี้ เบอร์โทรศัพท์ ไลดน์ เฟซบุ๊ก และ  Apple ID เพิ่มแปลงบนแอปพลิเคชั่นมะลิซ้อนและทำการกรอกข้อมูลเลขที่เอกสารสิทธิ์หรือเลขทะเบียนเกษตรกร รายงานความเสียหายที่ประสบภัย ถ่ายภาพความเสียหายพร้อมกรอกข้อมูลเกษตรกร พร้อมแจ้งวันที่ที่ได้รับความเสียหายประเภทภัยพิบัติ และ ระบุแปลงเพื่อส่งรายงานความเสียหาย วิธีการใช้งาน การกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งรายงานความเสียหาย ให้ผู้ใช้งานอ่าน ทำความเข้าใจก่อนกรอกข้อมูลและข้อตกลง กด “ยินยอม” ตามข้อตกลงข้างต้น กดปุ่ม “กรอกข้อมูล การกรอกข้อมูล ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผู้เอาประกันภัยประกอบด้วย ดังนี้ เลขบัญชี ธ.ก.ส เลขที่เอกสารสิทธิ์ / เลขทะเบียนเกษตกร ชื่อ และ นามสกุล […]

ธ.ก.ส. รับสมัครพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้-7พ.ย.66

  ประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ปีบัญชี 2566 (ครั้งที่ 2) 1. ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ฝทส.) จํานวน 4 อัตรา 2 ฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ (ฝพส.) จํานวน 5 อัตรา 3 สํานักแผนดิจิทัลเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สผส.) จํานวน 8 อัตรา 4 สํานักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สตท.) จํานวน 4 อัตร อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม […]

1 2 8
error: