ธ.ก.ส.เปิดดาวน์โหลดแอป “มะลิซ้อน” เช็คข้อมูลเงินไร่ละ 1000

ธ.ก.ส.เปิดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “มะลิซ้อน” แจ้งความเสียหายเพื่อรับเงินเยียวยา ข้าวนาปีเสีย และ ข้อมูลโอนเงินไร่ละ 1000

สำหรับขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น “มะลิซ้อน” สามารถทำด้วยกัน 3 ขั้นตอนดังนี้

 • เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า “มะลิซ้อน” เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นเสร็จแล้วให้ทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยแอปพลิเคชัน มีช่องทางการลงทะเบียน ดังต่อไปนี้ เบอร์โทรศัพท์ ไลดน์ เฟซบุ๊ก และ  Apple ID
 • เพิ่มแปลงบนแอปพลิเคชั่นมะลิซ้อนและทำการกรอกข้อมูลเลขที่เอกสารสิทธิ์หรือเลขทะเบียนเกษตรกร
 • รายงานความเสียหายที่ประสบภัย ถ่ายภาพความเสียหายพร้อมกรอกข้อมูลเกษตรกร พร้อมแจ้งวันที่ที่ได้รับความเสียหายประเภทภัยพิบัติ และ ระบุแปลงเพื่อส่งรายงานความเสียหาย

วิธีการใช้งาน

การกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งรายงานความเสียหาย

 1. ให้ผู้ใช้งานอ่าน ทำความเข้าใจก่อนกรอกข้อมูลและข้อตกลง
 2. กด “ยินยอม” ตามข้อตกลงข้างต้น
 3. กดปุ่ม “กรอกข้อมูล

การกรอกข้อมูล

ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผู้เอาประกันภัยประกอบด้วย ดังนี้

 • เลขบัญชี ธ.ก.ส
 • เลขที่เอกสารสิทธิ์ / เลขทะเบียนเกษตกร
 • ชื่อ และ นามสกุล
 • เลขบัตรประชาชน
 • ที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.
 • สาขา ธ.ก.ส.

การถ่ายรูปและเลือกแปลง

 • ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มภาพถ่าย” เพื่อทำการถ่ายรูปดูวิธีการถ่ายรูป กดที่นี่
 • โปรดเลือกประเภทภัย
 • วันที่เกิดภัยในแปลงของท่าน
 • วันเพาะปลูกตามที่ระบุในทะเบียนเกษตรกร
 • วันที่แปลงท่านได้รับความเสียจนไม่มีผลผลิต
 • เลือกแปลงที่ต้องการยืนแจ้งรายงานความเสียหาย

การเลือกแปลงเสียหาย

เมื่อผู้ใช้งาน กดปุ่ม “เลือกแปลง”จะแสดงข้อมูลแปลงที่ผู้ใช้งานวาดและ บันทึกไว้ในระบบให้ทำการเลือกแปลงที่ต้องการยื่นแจ้งรายงานความเสียหาย

 

ข้อมูลจาก : ธ.ก.ส. ,thansettakij

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: