กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21มี.ค.60

Advertisement กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ป.ตรี 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาทหรือตามที่ ก.พ.กำหนด Advertisement 1. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 (สงขลา) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 2. วิศวกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ (กทม.) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม – […]

(สมัครทางอีเมล์ได้)กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25พ.ย.59

ด่วน!!  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ – เพศหญิง / เพศชาย – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ.  (สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word,  Excel  และ Power Pointได้ดี  – สามารถใช้ Internet ได้ดี – มีมนุษยสัมพันธ์ดี  บุคลิกดี  สุขภาพดี – สามารถออกต่างจังหวัดได้ เอกสารสมัครงาน 1.  สำเนาวุฒิการศึกษา 2.  สำเนาบัตรประชาชน 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน 4.  รูปถ่าย 1 นิ้ว  2 รูป การรับสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  25 พฤศจิกายน 2559  ในวันและเวลาราชการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นสมัครทางอินเตอร์เนต โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ และส่งมาที่ Email : [email protected] ระบุหัวข้อ “สมัครงาน” หรือสามารถยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 ห้อง 603  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  กระทรวงอุตสาหกรรม  ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02–202-3834,  02-202-3758

กพร. เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สมัครทางอินเทอร์เน็ต15ก.ค.-9ส.ค.59

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,785 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 13,285 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ปฏิบัติงานที่ :  – สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา – สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 (ราชบุรี) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ปวส./อนุปริญญา 3 ปีต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเลขานุการ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวท./อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป สมัครสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง […]

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการจำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 16 กันยายน ถึง 22 กันยายน 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมแร่ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมธรณี วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านสิ่งแวดล้อม) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : […]

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการจำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 8 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2557   ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวน อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ที่ไม่ยากภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ศึกษา […]

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ 2 อัตรา (3 – 25 ก.ค.57)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการโลจิสติกส์ ทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทางการจัดการอุตสาหกรรม ทางระบบสารสนเทศทางการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการอุตสาหกรรม ทางการจัดการโลจิสติกส์ ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. [ads=center] ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน – ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – […]

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา (11 – 21 ต.ค.56)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครรพนักงานราชการ สำหรับบุคคลทั่วไปและคนพิการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครได้ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์   2.ชื่อตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์ 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกฎหมายแร่ และงานด้านการสืบสวนสอบสวน […]

1 2 3
error: