กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์18ธ.ค.61-9ม.ค.62

    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา 3. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 4. นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม *ทุกตำแหน่ง ผู้สมัครต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก มาก่อน เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อ "สมัครงาน" ภายในวันที่ 18 ธ.ค.61-9 ม.ค.62     

(สมัครออนไลน์)กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.18-31ก.ค.61

    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางไฟฟ้ากำลัง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.dpim.go.th หัวข้อ "สมัครงาน" ภายในวันที่ 18-31 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท12ก.ค.-3ส.ค.61

    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส. วิศวกรโลหการปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน […]

(สมัครออนไลน์)กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี8-29ธ.ค.60

    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นิติกรปฏิบัติการ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 4. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง  5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : […]

(สมัครออนไลน์)กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี11-21เม.ย.60

  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 11-21 เม.ย.60 ทางเว็บไซต์ www.dpim.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม           

1 2 3
error: