กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ่อหารือสถาบันการเงิน ออกสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษช่วย “ฟู้ดทรัค”

Advertisement นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ฟู้ดทรัคเป็นกิจการประเภทหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่ผ่านมา กรมฯ ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ ชี้แจงรายละเอียด และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกฎหมายฯ แก่ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค พร้อมเชิญสถาบันการเงินมาให้คำปรึกษาแนะนำ ถึงแนวปฏิบัติและเทคนิคการขอสินเชื่อ ให้ได้รับการอนุมัติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการฟู้ดทรัคและนักลงทุนหน้าใหม่เป็นจำนวนมาก Advertisement แต่จากการพูดคุยพบปัญหาอุปสรรคหลักของผู้ประกอบการฟู้ดทรัค พบว่ามีปัญหา สำคัญใน 2 เรื่องได้แก่ 1) ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากผู้ประกอบการฟู้ดทรัคส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรายย่อย เงินทุนมีจำนวน และ 2) ข้อจำกัดด้านสถานที่จอดรถจำหน่ายสินค้า เช่น ทำเลที่จอดรถต้องไม่ผิดกฎหมายและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ก่อนจึงจะทำการขายได้ ฯลฯ โดยผู้ประกอบการขอให้หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่กำลังประสบอยู่ เบื้องต้น กรมฯ ได้ ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ นำธุรกิจมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะหารือและขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมเพื่อออกโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับธุรกิจฟู้ดทรัคโดยเฉพาะ รองรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้สิทธิผ่านโครงการฯ ดังกล่าว Advertisement รวมทั้งเจรจากับหน่วยงานพันธมิตรเอื้อเฟื้อสถานที่ให้รถฟู้ดทรัคจอดจำหน่ายสินค้า หรือ คิดค่าใช้จ่ายโดยให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้ง กรมฯ จะจัดมหกรรมฟู้ดทรัคอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า เป็นการเปิดตลาดใหม่ พบปะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ […]

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-11ม.ค.66

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ป.ตรี), นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ป.ตรี), เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 3 ปี) และเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวส./อนุปริญญา) **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ https://dbd.thaijobjob.com บัดนี้-11ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผย มีบริษัทร้างกว่า 8พันราย เล็งถอนทะเบียนออก

6 ต.ค.2565 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ย. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน จำนวน 8,282 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด กรมฯ ได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ตรวจสอบเช่นกัน เพื่อมีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2561–2563 เชื่อว่าไม่ได้ดำเนินธุรกิจแล้ว ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ นิติบุคคลดังกล่าวจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่แสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ดี แม้นิติบุคคลจะมีสถานะร้างและสิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้ว แต่ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้น ยังคงมีอยู่ และอาจคืนสู่ทะเบียนได้ โดยการร้องขอต่อศาลภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน สำหรับประชาชนที่ต้องการจะตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคลที่เข้าข่ายจะถูกขีดชื่อ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ คู่มือทำธุรกิจ เลือกจดทะเบียนธุรกิจ และประกาศถอนทะเบียนร้างและคืนสู่ทะเบียน นายทศพล […]

รับคนพิการด้วย! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์16-25ต.ค.61

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการก็สมัครได้) เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา สมัครทางเว็บไซต์ https://dbd.thaijobjob.com ภายในวันที่ 16-25 ต.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนประชาชนเช็กสถานะบริษัทก่อนทำธุรกรรม เผยพบบริษัทร้าง6,309บริษัท!

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบ…นิติบุคคลไม่ส่งงบการเงินต่อเนื่องเกิน 3 ปี 6,309 ราย เข้าข่ายถูกขีดชื่อเป็นบริษัทร้าง เตือน…ก่อนลงทุนต้องตรวจสอบสถานะธุรกิจให้ดี เตรียมถอนทะเบียนออก นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มีการตรวจสอบพบว่า มีนิติบุคคลบางกลุ่มที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจอย่างถูกต้องจริง แต่เวลาต่อมา ไม่ได้ปฏิบัติตนในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อโดยเอาความน่าเชื่อถือของการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแอบอ้าง จนเกิดความเสียหายต่อบุคคลที่หลงเชื่อ และยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศตามมา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียนจำนวน 6,309 ราย เนื่องจาก ‘ไม่นำส่งงบการเงิน’ ย้อนหลังนานติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (ปีงบการเงิน 2557-2559) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นปัจจุบัน สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูล และป้องกันความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆทั้งนี้ นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด กรมฯ จะประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการในแนวทางเดียวกัน สำหรับนิติบุคคลที่เข้าข่ายจะถูกขีดออกจากทะเบียน กรมฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากมูลเหตุหรือข้อสันนิษฐานใน 3 ประเด็นคือ 1.นิติบุคคลที่ไม่นำส่งงบการเงินต่อกรมฯ เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินกิจการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังไป 3 ปีติดกัน 2.นิติบุคคลไม่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ และ 3.นิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 3 […]

1 2
error: