กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-11ม.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ป.ตรี), นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ป.ตรี), เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 3 ปี) และเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวส./อนุปริญญา) Advertisement **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ https://dbd.thaijobjob.com บัดนี้-11ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผย มีบริษัทร้างกว่า 8พันราย เล็งถอนทะเบียนออก

6 ต.ค.2565 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ย. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน จำนวน 8,282 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด กรมฯ ได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ตรวจสอบเช่นกัน เพื่อมีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2561–2563 เชื่อว่าไม่ได้ดำเนินธุรกิจแล้ว ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ นิติบุคคลดังกล่าวจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่แสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ดี แม้นิติบุคคลจะมีสถานะร้างและสิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้ว แต่ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้น ยังคงมีอยู่ และอาจคืนสู่ทะเบียนได้ โดยการร้องขอต่อศาลภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน สำหรับประชาชนที่ต้องการจะตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคลที่เข้าข่ายจะถูกขีดชื่อ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ คู่มือทำธุรกิจ เลือกจดทะเบียนธุรกิจ และประกาศถอนทะเบียนร้างและคืนสู่ทะเบียน นายทศพล […]

รับคนพิการด้วย! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์16-25ต.ค.61

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการก็สมัครได้) เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา สมัครทางเว็บไซต์ https://dbd.thaijobjob.com ภายในวันที่ 16-25 ต.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนประชาชนเช็กสถานะบริษัทก่อนทำธุรกรรม เผยพบบริษัทร้าง6,309บริษัท!

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบ…นิติบุคคลไม่ส่งงบการเงินต่อเนื่องเกิน 3 ปี 6,309 ราย เข้าข่ายถูกขีดชื่อเป็นบริษัทร้าง เตือน…ก่อนลงทุนต้องตรวจสอบสถานะธุรกิจให้ดี เตรียมถอนทะเบียนออก นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มีการตรวจสอบพบว่า มีนิติบุคคลบางกลุ่มที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจอย่างถูกต้องจริง แต่เวลาต่อมา ไม่ได้ปฏิบัติตนในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อโดยเอาความน่าเชื่อถือของการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแอบอ้าง จนเกิดความเสียหายต่อบุคคลที่หลงเชื่อ และยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศตามมา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียนจำนวน 6,309 ราย เนื่องจาก ‘ไม่นำส่งงบการเงิน’ ย้อนหลังนานติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (ปีงบการเงิน 2557-2559) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นปัจจุบัน สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูล และป้องกันความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆทั้งนี้ นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด กรมฯ จะประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการในแนวทางเดียวกัน สำหรับนิติบุคคลที่เข้าข่ายจะถูกขีดออกจากทะเบียน กรมฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากมูลเหตุหรือข้อสันนิษฐานใน 3 ประเด็นคือ 1.นิติบุคคลที่ไม่นำส่งงบการเงินต่อกรมฯ เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินกิจการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังไป 3 ปีติดกัน 2.นิติบุคคลไม่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ และ 3.นิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 3 […]

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดคอร์สสอนทำธุรกิจฟรี! สมัครแล้วเรียนออนไลน์ได้เลย บัดนี้-15ต.ค.61(อ่านรายละเอียดด้านใน)

  กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดสอนธุรกิจฟรี! 8 วิชาที่เปิดให้เรียนฟรี ในตอนนี้มีดังนี้ หลักสูตรวิชาบัญชี (เก็บ CPD ได้) หลักสูตรภาษาธุรกิจต่างประเทศ หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ หลักสูตรบัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรการประกอบธุรกิจยุคการค้าเสรี หลักสูตรพัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เรียนได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561  สอบถามข้อมูลได้ที่ กองธุรกิจบริการ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02-5475962 , e-mail : [email protected] ขอบคุณข่าวจาก : ลงทุนศาสตร์ – Investerest    

1 2