กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ พ.ค. เพิ่มขึ้น77ราย มั่นใจจากเศรษฐกิจดี

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในเดือนพ.ค. 2562 พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,942 ราย เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. 2561 จำนวน 5,865 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 77 ราย คิดเป็น 1% และหากเทียบกับเดือนเม.ย. 2562 จำนวน 5,944 ราย ลดลงจำนวน 2 ราย คิดเป็น 0.03% โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร

สำหรับมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในเดือนพ.ค. 2562 พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 35,218 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. 2562 จำนวน 15,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 20,218 ล้านบาท คิดเป็น 1.35 เท่า และเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. 2561 จำนวน 21,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 14,128 ล้านบาท คิดเป็น 67% ขณะที่ จำนวนธุรกิจตั้งใหม่ 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค. 2562) มีจำนวน 32,636 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค. 2561) จำนวน 31,034 ราย โดยเพิ่มขึ้น จำนวน 1,602 ราย คิดเป็น 5% สำหรับมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่สะสมตั้งแต่เดือนม.ค.พ.ค. 2562 มีจำนวน 102,609 ล้านบาท ลดลง 15,674 ล้านบาท คิดเป็น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค. 2561) จำนวน 118,283 ล้านบาท

ส่วนจำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการมีจำนวน 1,130 ราย เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. 2562 จำนวน 985 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 145 ราย คิดเป็น 15% และเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. 2561 จำนวน 1,014 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 116 ราย คิดเป็น 11% โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร สำหรับมูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ในเดือนพ.ค. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,538 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย 2562 จำนวน 3,830 ล้านบาท ลดลงจำนวน 292 ล้านบาท คิดเป็น 8% และเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. 2561 จำนวน 4,432 ล้านบาท ลดลงจำนวน 894 ล้านบาท คิดเป็น 20%

ขณะที่ธุรกิจเลิก 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค. 2562) มีจำนวน 5,403 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 506 ราย คิดเป็น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค. 2561) จำนวน 4,897 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจเลิกสะสมตั้งแต่เดือนม.ค.-พ.ค. 2562 มีจำนวน 17,363 ล้านบาท ลดลง 13,479 ล้านบาท คิดเป็น 44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค. 2561) จำนวน 30,842 ล้านบาท อย่างไรก็ดี พบว่าธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562) จำนวน 739,288 ราย มูลค่าทุน 16.73 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากประเมินจากอัตราการเติบโตของ GDP และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งคาดว่าเดือนมิ.ย. 2562 จะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 37,000 ราย และทั้งปี 70,000 ราย ส่วนเดือนพ.ค. 2562 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 47 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 14 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ 33 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 6,599 ล้านบาท และนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: