กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยไตรมาส3 ธุรกิจทุนต่ำกว่าล้าน ปิดกิจการพุ่ง56%

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เดือนกันยายน 2562 มีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 6,954 ราย เพิ่มขึ้น 981 ราย หรือเพิ่ม 16% เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 และเพิ่มขึ้น 641 ราย หรือเพิ่ม 10% เทียบกับเดือนกันยายน 2561 โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ทั้งนี้ ทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนกันยายน 2562 มีมูลค่า 28,315 ล้านบาท เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 เพิ่มขึ้น 11,143 ล้านบาท หรือเพิ่ม 65% แต่เทียบกับเดือนกันยายน 2561 ลดลง 19,712 ล้านบาท หรือลดลง 41% โดย 72.40% มีทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือจำนวน 5,035 ราย

นายวุฒิไกรกล่าวว่า เฉพาะไตรมาส 3/2562 มีบริษัทจัดตั้งใหม่ จำนวน 19,386 ราย เทียบกับไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้น 1,914 ราย หรือ 11% และเทียบกับไตรมาส 3/2561 เพิ่มขึ้น 663 ราย หรือเพิ่ม 4% ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร โดยไตรมาส 3 มีมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ 68,353 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้น 2,988 ล้านบาท หรือเพิ่ม 5% และเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2561 จำนวน 97,614 ล้านบาท ลดลงจำนวน 29,261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30%

“ทำให้ 9 เดือนแรกมีจำนวน 57,608 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 มีจำนวน 56,271 ราย เพิ่มขึ้น 1,337 ราย หรือเพิ่ม 2% มีมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่ 186,109 ล้านบาท ลดลง 54,377 ล้านบาท หรือลด 23%”

นายวุฒิไกรกล่าวว่า ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ เดือนกันยายน มีจำนวน 1,938 ราย เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 เพิ่มขึ้น 183 ราย หรือเพิ่ม 10% และเทียบกับเดือนกันยายน 2561 เพิ่มขึ้น 39 ราย หรือเพิ่ม 2% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร โดยเลิกธุรกิจมีมูลค่า 15,361 ล้านบาท เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ลดลง 13,572 ล้านบาท 47% และเทียบกับเดือนกันยายน 2561 เพิ่มขึ้น 8,806 ล้านบาท คิดเป็น 1.3 เท่า และสัดส่วนเลิกธุรกิจมากสุด 71.98% มีทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท

“เฉพาะไตรมาส 3 ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 5,287 ราย เทียบกับไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,908 ราย เพิ่ม 56% และเทียบกับไตรมาส 3/2561 ลดลง 40 ราย หรือลด 0.8% ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ปกติที่จะมีแนวโน้มของการจดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจในช่วงปลายปี ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร โดยมีมูลค่า 52,573 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้น 40,232 ล้านบาท คิดเป็น 3.2 เท่า และเทียบกับไตรมาส 3/2561 เพิ่มขึ้น 29,580 ล้านบาท คิดเป็น 1.3 เท่า โดย 69.98% ที่เลิกกิจการมีทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท”

นายวุฒิไกรกล่าวว่า ทำให้ 9 เดือนแรก ปี 2562 ธุรกิจเลิกกิจการ มีจำนวน 11,954 ราย เพิ่มขึ้น 338 ราย หรือเพิ่ม 3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจเลิกสะสม 74,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,588 ล้านบาท หรือเพิ่ม 20%

นายวุฒิไกรกล่าวว่า แนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจเมื่อประเมินจากสถานการณ์การจดทะเบียนและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งตามฤดูกาล จึงคาดการณ์ว่าสถานการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งในไตรมาส 4 ปี 2562 จะใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 โดยมีแนวโน้มการจดทะเบียนในไตรมาสสุดท้ายของปีลดลงตามแนวโน้มฤดูกาลในช่วงสิ้นปี

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: