“พีระพันธุ์” สั่ง กฟผ. แบกหนี้ตรึงค่าไฟ 4.18 บาท แม้ภาระหนี้พุ่งเกือบแสนล้าน

Advertisement นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังดูการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหารระดับสูง ว่า ให้ดำเนินการดูแลระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนเป็นสำคัญ Advertisement ทั้งนี้ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่ข้าราชการ 100% แต่ภารกิจหน้าที่ก็ไม่ได้ต่างกัน นั่นคือทําเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยกฟผ.เป็นผู้ที่ต้องแบกรับภาระหนี้เพื่อดูแลค่าไฟให้อยู่ที่ระดับ 4.18 บาทต่อหน่วยต่อไป “เข้าใจว่าในการบริหารองค์กรแบบนี้ ต้องทำองค์กรให้รอดด้วย แต่ต้องไม่ลืมว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือประโยชน์ของประชาชน ของประเทศชาติ เพราะฉะนั้น กฟผ. จึงต้องแบกรับภาระหนี้ต่อไป” Advertisement อย่างไรก็ดี ข้อมูลจาก กฟผ. พบว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 66 กฟผ. รับภาระค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือค่าเอหที (Ft) ค้างรับสะสม เป็นเงิน 99,689 ล้านบาท ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้มีมติเห็นชอบค่าเอฟทีเรียกเก็บในงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 67 คงเดิมที่ 39.72 […]

จับตารัฐบาลบีบ ‘ปตท.’ ลดราคาก๊าซ อุ้มค่าไฟประชาชนทั่วไป 4.1 บาท

รายงานข่าวระบุว่า ภายหลังที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ถึงกรณีที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าไฟฟ้าผันแปล (เอฟที) ขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 2567 เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่งผลให้ฝ่ายรัฐบาลอยู่ระหว่างหาแนวทางเพื่อปรับลดค่าไฟฟ้าเพื่อคงให้อยู่ในระดับ 3.99 บาทต่อหน่วย เทียบเท่างวดที่เรียกเก็บปัจจุบัน (ก.ย.-ธ.ค. 2566) หรือไม่ควรเกิน 4.20 บาทต่อหน่วย อย่างไรก็ตาม นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 4.20 บาทต่อหน่วย ในขณะที่ นายกฯ ต้องการที่จะให้ลดค่าไฟฟ้าให้เหลือในระดับ […]

กฟผ.รับสมัครบรรจุบุคคลภายนอกผู้มีประสบการณ์ วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดภูมิลำเนา สมัครผ่านออนไลน์บัดนี้-9ต.ค.66

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์เฉพาะทางเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานตําแหน่งพยาบาลปริญญา 1อัตรา สถานพยาบาลภูมิภาค เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 1. คุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า 2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า 3. มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล(ยังไม่หมดอายุ) 4. มีใบประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ใต้น้ํา หรือสาขาเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ําตามที่สภาการพยาบาลกําหนด 5. มีประสบการณ์ทํางานด้านการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2ปี 6. อายุไม่เกิน 45ปีบริบูรณ์ 7. ไม่จํากัดภูมิลําเนา สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ.และเว็บไซต์ jobtopgun เท่านั้นโดยกําหนดรับสมัครบัดนี้-9ต.ค.66 เวลา16.00 น.ตามขั้นตอน ดังนี้ (1) เข้าเว็บไซต์ http://www.egat.co.th เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงานและเลือก“สมัครงาน”หรือ เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com โดยใช้คําค้นว่า“กฟผ.” (2)ให้ผู้สมัครศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดโปรดตรวจสอบคุณวุฒิ/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์ปฏิบัติงานตามที่กฟผ. ประกาศรับสมัคร (3)กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กําหนดก่อนยืนยันส่งใบสมัคร (4)ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กกพ.เคาะค่าไฟอัตราเดียว 4.77บาทต่อหน่วย มีผล พ.ค.-ส.ค.

22 มีนาคม นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า จากการประชุม กกพ. ครั้งที่ 12/2566 (ครั้งที่ 840) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้สำนักงาน กกพ. นำค่าเอฟทีประมาณการงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 และแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ กฟผ. ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 ค่าเอฟทีเรียกเก็บ 293.60 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 6.72 บาทต่อหน่วย กรณีที่ 2 ค่าเอฟทีเรียกเก็บ 105.25 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 4.84 บาทต่อหน่วย กรณีที่ 3 ค่าเอฟทีเรียกเก็บ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 4.77 บาทต่อหน่วย โดยรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. […]

กฟผ.เตือน ค่าไฟแพงถึงปีหน้า วอนช่วยกันประหยัด ต้นทุนจะได้ต่ำลง

3 ต.ค.2565 นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า แนวโน้มค่าไฟฟ้าปี 2566 จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไป เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักผันแปรตามราคาน้ำมัน ขณะที่ไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) ถึง 20% ที่มีราคาสูงมาก หากสงครามรัสเซีย-ยูเครนยังยืดเยื้อต่อเนื่อง จะยิ่งทำให้ราคาแอลเอ็นจีมีแนวโน้มแพงมาก เช่น หากราคาแอลเอ็นจีอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 40 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู เมื่อเทียบเป็นหน่วยค่าไฟฟ้าของไทย จะสูงถึงกว่า 13.30 บาทต่อหน่วย กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนเชื้อเพลิงให้เหมาะสม ทั้งใช้ดีเซลทดแทนแอลเอ็นจีที่แพงกว่า ยืดอายุโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ เพื่อบริหารต้นทุนค่าไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ.ได้สั่งจ่ายไฟจากโรงไฟฟ้าต้นทุนที่ต่ำที่สุดก่อน เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำ พร้อมปรับระบบไฟฟ้ารองรับพลังงานทดแทนที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้นให้มั่นคงขึ้น จัดทำโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น นำพลังงานหมุนเวียนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่างๆ “หากผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกันประหยัด หรือใช้ไฟฟ้าให้น้อยลงมากที่สุด จะทำให้ใช้แอลเอ็นจีน้อยลง ต้นทุนค่าไฟฟ้าก็จะต่ำลง” สำหรับการจัดทำโครงข่ายระบบไฟฟ้ามีความทันสมัย ยืดหยุ่น กฟผ.ได้ดำเนินการหลายรูปแบบ ได้แก่ ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (บีอีเอสเอส) ที่เชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้า หรือกริด สเกล […]

ลือสะพัด! ประยุทธ์เบรกขึ้นค่าไฟ หวั่นกระทบ ปชช. อาจเลิกมติเดิม ทบทวนใหม่

5 ส.ค.2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้แจ้งด่วน ยกเลิกการแถลงข่าวชี้แจงตอบข้อซักถามค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) งวดใหม่เดือนก.ย.-ธ.ค.2565 ก่อนถึงเวลาแถลงตามกำหนดการจริงครึ่งชั่วโมง ตามคำสั่งของบอร์ด กกพ. ที่มีกระแสข่าวว่ามีตัวแทนรัฐบาลที่อ้างคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ประสานให้บอร์ดกกพ. ทบทวนตัวเลขอัตราค่าเอฟทีที่จะปรับขึ้นอีกครั้ง เพราะมีความเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยนับเป็นการเลื่อนกำหนดการแถลงข่าวติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จากครั้งแรกมีกำหนดการแถลงเมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางกกพ. ได้ทำหนังสือแจ้งมติการปรับขึ้นค่าเอฟทีไปยัง 3 การไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน ที่ต้องแจ้งก่อนวันปรับค่าเอฟทีจริงเป็นเวลา 30 วัน ตามมติ กกพ. เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2565 ทั้งนี้มติดังกล่าวได้เห็นชอบให้ค่าเอฟทีงวดใหม่ช่วงเดือนก.ย.-ธ.ค.2565 ที่ปรับขึ้นจากงวดก่อน 68.66 สตางค์ต่อหน่วย เป็นอัตรา 93.43 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมค่าไฟฐานเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4.72 บาทต่อหน่วยนับว่าเป็นอัตราสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของค่าไฟฟ้าประเทศไทย จากงวดปัจจุบันเรียกเก็บในอัตรา 3.79 บาทต่อหน่วย […]

กกพ.เลื่อนประกาศค่าไฟงวดใหม่ 4.72 บาท/หน่วย จากเดิมจะประกาศวันนี้

5 สิงหาคม 2565 รายงานข่าวสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งเลื่อนกำหนดการชี้แจงตอบข้อซักถามค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) รอบเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ที่ได้กำหนไว้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ก่อนหน้านี้แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ทางบอร์ด กกพ.ได้มีมติเห็นชอบค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม่ช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2565 เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่ง กกพ.ได้แจ้งกำหนดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่าต่อมา กกพ.ได้แจ้งเลื่อนการแถลงข่าวออกไปก่อน ซึ่งสาเหตุของการเลื่อนแถลงข่าวนั้น มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเรื่องค่าไฟฟ้าที่ปรับขึ้น จึงได้มีการสอบถามไปยังบอร์ด กกพ.ว่าสามารถชะลอการขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน หรือมีแนวทางลดผลกระทบอย่างไรหรือไม่ “แต่ด้วยภาระของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่สูงมาก สุดท้าย กกพ.จึงต้องประกาศขึ้นตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ โดยทางกระทรวงพลังงานยังมีนโยบายลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ซึ่งจะมีการนำเสนอของบประมาณรัฐบาลมาสนับสนุนต่อไป” ซึ่งเบื้องต้น กกพ.ได้แจ้งต่อหน่วยงาน 3 การไฟฟ้า […]

กฟผ.รับสมัครบรรจุพนักงาน วุฒิ ป.6 บัดนี้-24พ.ค.65

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานขับเครื่องจักรกล 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานป้องกันและระงับอัคคีภัย) 3. คนชำนาญงาน สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้– 24 พ.ค. 2565 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครงานได้ที่ https://www.egat.co.th/home/recruitment หรือ แสกน QR code หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อแผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอก โทร. 09 4242 2607 หรือ 06 2775 8240 หมายเหตุ : สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และพิจารณาต่อสัญญาตามความจำเป็นของงาน ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ กฟผ. ที่ 17/2565 เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ  กรณีไม่สามารถ Download ประกาศรับสมัครได้ คลิกที่นี่ ขั้นตอนการสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กฟผ.เปิดหมื่นสิทธิ์”ล้างแอร์ฟรี”เริ่มลงทะเบียนรับ 18เม.ย.นี้

กฟผ.ร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ลงนาม MOU “โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ” มอบ 10,000 สิทธิ์ฟรีให้กับคนไทยทั่วประเทศ มุ่งเป้าประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เริ่มลงทะเบียนรับ 18 เม.ย.นี้ 8 เมษายน 2565 นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ” ระหว่าง กฟผ. กับ สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย โดยมีนายวิรัช ศิริแสงเลิศ นายกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ร่วมลงนาม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. โดยนายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแคมเปญ “Save Energy for ALL ร่วมใจประหยัดพลังงาน ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” ของ กฟผ. สอดรับกับมาตรการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ปี 2565 “รวมพลังคนไทย […]

กฟผ.ล้างแอร์ฟรี 10,000สิทธิ์ ลงทะเบียนออนไลน์ บัดนี้-18เม.ย.65

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดลงทะเบียน “ล้างแอร์ฟรี พร้อมรับลดเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” รวม 20,000 สิทธิ์ เริ่ม เม.ย. นี้ ช่วยประชาชนประหยัดพลังงานรับมือวิกฤตราคาพลังงานขาขึ้น วันที่ 23 มี.ค. 2565 นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. จัดแคมเปญ “Save Energy for ALL ร่วมใจประหยัดพลังงาน ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชนจะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 1.3 ล้านหน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 804 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 1) ล้างแอร์ช่วยชาติ (Clean your air, Clean your life) กฟผ. ร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยให้บริการล้างแอร์แก่ประชาชนทั่วประเทศฟรีจำนวน 10,000 สิทธิ์ จำกัดครัวเรือนละ […]

1 2 4
error: