กฟผ.รับสมัครบรรจุบุคคลภายนอกผู้มีประสบการณ์ วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดภูมิลำเนา สมัครผ่านออนไลน์บัดนี้-9ต.ค.66

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์เฉพาะทางเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานตําแหน่งพยาบาลปริญญา 1อัตรา

สถานพยาบาลภูมิภาค เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
1. คุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า
3. มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล(ยังไม่หมดอายุ)
4. มีใบประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ใต้น้ํา หรือสาขาเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ําตามที่สภาการพยาบาลกําหนด
5. มีประสบการณ์ทํางานด้านการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2ปี
6. อายุไม่เกิน 45ปีบริบูรณ์
7. ไม่จํากัดภูมิลําเนา

สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ.และเว็บไซต์ jobtopgun เท่านั้นโดยกําหนดรับสมัครบัดนี้-9ต.ค.66 เวลา16.00 น.ตามขั้นตอน ดังนี้

(1) เข้าเว็บไซต์ http://www.egat.co.th เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงานและเลือก“สมัครงาน”หรือ เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com โดยใช้คําค้นว่า“กฟผ.”

(2)ให้ผู้สมัครศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดโปรดตรวจสอบคุณวุฒิ/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์ปฏิบัติงานตามที่กฟผ. ประกาศรับสมัคร

(3)กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กําหนดก่อนยืนยันส่งใบสมัคร

(4)ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: