สวทช. NSTDA เปิดสอบราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

สวทช. NSTDA เปิดสอบราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

สวทช. nstda

สวทช. (NSTDA) เปิดสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 อัตรา
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 25 ปี
ระดับการศึกษา : [highlight]ปริญญาโท[/highlight]
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง ปี
ด้าน : –

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ :
1 ประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารความสัมพันธ์ และ/หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
2 จัดกิจกรรม (การประชุม) สัมมนาวิชาการ ฝึกอบรม ปาฐกถา และอื่น ๆ ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakehoder)
3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของหน่วยงาน (ใน Wiki และ http://www.nstda.or.th/eng) และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4 ผลักดันกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามที่มอบหมายให้รับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
5 อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ขอทราบข้อมูล รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถาม
6 ต้อนรับแขกต่างชาติและนำเยี่ยมชม สวทช. ศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานภายในอุทยาน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช.
7 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของโครงการ หรือกิจกรรม
8 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

สมัคร งานราชการ สวทช. NSTDA ได้ทางเว็บไซต์ : https://www.nstda.or.th/recruit/hrms/login.php?code=0012&apply=56-0357

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: