สวทช. NSTDA เปิดสอบราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

Advertisement สวทช. NSTDA เปิดสอบราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ Advertisement สวทช. (NSTDA) เปิดสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้ เพศ : ไม่ระบุ จำนวน: 1 อัตรา อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 25 ปี ระดับการศึกษา : [highlight]ปริญญาโท[/highlight] สาขาวิชา : รัฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ย : 2.5 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง ปี ด้าน : – ทักษะความสามารถพิเศษ : ไม่ระบุ Advertisement หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ : 1 ประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) […]