ผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม อย่างไม่เป็นทางการ ครบ100%

การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ครั้งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เพื่อสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยได้เริ่มมาตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

ซึ่งเป็นการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 7 คน และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 7 คน เพื่อเป็นกรรมการในบอร์ดประกันสังคม ที่จะเข้าไปดูแลงบประมาณ และร่วมตัดสินใจนโยบายการประกันสังคมของประเทศ

หลังปิดหีบ ในเวลา 16.00 น. พบว่า มีนายจ้างมาใช้สิทธิ จำนวน 1,465 คน จากผู้ลงทะเบียน จำนวน 3,129 คน คิดเป็นร้อยละ 46.82 และผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ จำนวน 156,870 คน จากผู้ลงทะเบียน จำนวน 854,414 คน คิดเป็นร้อยละ 18.36

สำหรับ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) อย่างไม่เป็นทางการ การนับคะแนนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง นับแล้วร้อยละ 100 ณ เวลา 23 .58 น. แสดงผลแบบ Realtime ผ่านเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  โดย 7 อันดับแรก ได้แก่

 1. ดร.มนตรี ฐิรโฆไท ได้คะแนน 409 คะแนน
 2. นางวิภาพรรณ มาประเสริฐ ได้คะแนน 403 คะแนน
 3. นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง ได้คะแนน 368 คะแนน
 4. นายสมพงศ์ นครศรี ได้คะแนน 319 คะแนน
 5. นายสุวิทย์ ศรีเพียร ได้คะแนน 315 คะแนน
 6. นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ได้คะแนน 258 คะแนน
 7. น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล ได้คะแนน 252 คะแนน

ส่วนผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง นับคะแนนแล้วร้อยละ 100 โดย 7 อันดับแรก ได้แก่

 1. นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ได้คะแนน 71,917 คะแนน
 2. นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ได้คะแนน 69,403 คะแนน
 3. นายชลิต รัษฐปานะ ได้คะแนน 69,264 คะแนน
 4. นายศิววงศ์ สุขทวี ได้คะแนน 69,256 คะแนน
 5. น.ส.นลัทพร ไกรฤกษ์ ได้คะแนน 68,133 คะแนน
 6. นางลักษมี สุวรรณภักดี ได้คะแนน 67,113 คะแนน
 7. นายปรารถนา โพธิ์ดี ได้คะแนน 15,080 คะแนน

ทั้งนี้ การนับคะแนนในที่เลือกตั้ง ทั้งหมด 934 แห่งทั่วประเทศ ได้มีการปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา 16.00 น. หลังจากนั้นจะมีการเปิดหีบนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง แล้วคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้ง จะส่งรายงานผลคะแนนให้กับคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัด (กดต.) เพื่อรวบรวมคะแนนของที่เลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัดนั้น ๆ

แล้วจึงส่งคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เพื่อรวบรวมคะแนนประกาศผลเลือกตั้งต่อไป โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศทุกๆ คน พร้อมกำชับให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายด้วย

 

ข่าวจาก : ฐานเศรษฐกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: