เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 20-28พ.ย.66

 

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับสมัครพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่งคนงานประจํารถขยะ 1 อัตรา  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง การทํางานซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้าง

อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีประสบการณ์ในการ ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 ปี จากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย

อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท

3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการขับรถยนต์ 5 ปี จากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

4. ตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีความสามารถเหมาะสมในการ ปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 พ.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: