กองบิน 1 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ม.6 สมัครด้วยตนเอง 8-27 พ.ย.66

 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ตำแหน่งพนักงานการเงินเเละบันชี 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ในสาขา ที่เกี่ยวข้อง

4. ตำแหน่งช่างโลหะ 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ในสาขา ที่เกี่ยวข้อง

5. ตำแหน่งช่างโครงสร้างอากาศยาน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ในสาขา ที่เกี่ยวข้อง

6. ตำแหน่งช่างโยธา 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ในสาขา ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 1

ตั้งแต่วันที่ 8-27 พฤจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และ เวลา 13.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 04435811014 ต่อ 40224 หรือทางเว็บไซต์ www.wing1.rtaf.mi.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: