GITSDA รับสมัครนักเทคโนโลยีอวกาศ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์ บัดนี้-24ต.ค.66

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีอวกาศ 1 อัตรา

(1) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีดาวเทียม วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านเทคโนโลยีอวกาศ

(2) อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

(3) หากมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้านที่กำหนด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– โทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร การออกแบบอุปกรณ์สื่อสาร ระบบการสื่อสารไร้สาย หรือการใช้งานเครื่องมือวัดและทดสอบทางคลื่นวิทยุ

– การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น PYTHON, C, C++, JAVA, JavaScript, IDL

– ด้านระบบ Linux, ระบบฐานข้อมูล

(4) มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

(5) มีความสามารถในการประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี

(6) มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และแสวงหาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้วยตนเอง

(7) มีความรู้ ความสามารถ ความคล่องแคล่วในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี

(8) สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีได้ (มีสวัสดิการที่พักอาศัย)

เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://job-hr.gistda.or.th/บัดนี้-24ต.ค.66

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job-hr.gistda.or.th/selectfile/id/ka

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: