ราชภัฏยะลารับสมัครครูผู้ช่วย, พัสดุ, ช่างไฟฟ้า, ธุรการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์25-29ก.ย.66

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ครูผู้ช่วย 1 อัตรา ป.ตรีทางการศึกษาหรือ คุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี

2. ครูผู้ช่วย 1 อัตรา ป.ตรีทางการศึกษาหรือ คุณวุฒิอื่นๆ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกสาขาวิชาการประถมศึกษา หรือสาขาวิชาประถมศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร

3. ครูผู้ช่วย 1 อัตรา ป.ตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกสาขานาฏศิลป์, นาฏศิลป์ไทย, นาฏศิลป์สากล, สาขานาฏศิลป์และการละคร, สาขานาฏศิลป์ศาสตร์, สาขานาฏศิลป์สากลศึกษา, สาขานาฏยศิลป์, สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา, สาขานาฏศิลปะไทย, สาขานาฏดุริยางค์ดีตศิลป์ศึกษา, สาขาดนตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร

4. ครูผู้ช่วย 1 อัตรา ป.ตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกสาขาภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ, วรรณคดีอังกฤษ, ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ, การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ, การสอนภาษาอังกฤษปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ), วิธีการสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษขั้นสูง, การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ, ภาษาอังกฤษศึกษา, ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสากล, ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร

5. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

6. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

7. พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

รับสมัคร 25-29ก.ย.66 ที่ https://job.yru.ac.th/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: