คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา วุฒิ ป.ตรี(มีค่าตอบแทนพิเศษ) บัดนี้-19ก.ย.66

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
1. วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
2. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาดังต่อไปนี้
– สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
– สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
– สาขาวิทยาการข้อมูล
– สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาการเงินการธนาคาร
– สาขาสถิติประยุกต์
– สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
– สาขาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล
– สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ

2. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)
3. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th บัดนี้-19ก.ย.66 ติดต่อสอบถาม ได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 073-331-301 โทรสาร 073-348-322

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: