กพ.57 เพิ่มภาษาอังกฤษในการสอบแน่นอนปีหน้า

กพ.57 เพิ่มภาษาอังกฤษในการสอบแน่นอนปีหน้า

สอบ กพ.57

 

 เลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่าในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN Community(AC)  ซึ่งส่งผลให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการติดต่อหรือทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน  สำนักงาน ก.พ. จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มการทดสอบทางภาษาอังกฤษในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือที่เรียกว่า กพ.57 การสอบภาค ก. ด้วย เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้การทดสอบภาษาอังกฤษ อาจเริ่มดำเนินการในปีหน้าเป็นต้นไป

เลขาธิการ ก.พ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการสอบด้วยข้อสอบที่เป็นกระดาษกับจำนวนผู้สอบปีละประมาณ 7-8 แสนคน ทำให้เกิดความล่าช้าในการประมวลผล และสามารถจัดสอบได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น สำนักงาน ก.พ. จึงมีนโยบายที่จะเตรียมการสอบคัดเลือกแบบใหม่ โดยการทดสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อดีของการสอบระบบนี้ ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าสอบได้ทุกวันและสามารถรู้ผลได้รวดเร็วกว่าระบบเดิม โดยจะเริ่มสอบที่ สำนักงาน .ก.พ. เป็นแห่งแรก หลังจากนั้นจะขยายต่อไปในหลายๆ สนามสอบ อย่างไรก็ตามการสอบระบบใหม่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นจัดเตรียมและการดำเนินการ ยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัดว่าจะจัดสอบได้เมื่อใด

ที่มา : งานราชการ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: