เตรียมเปิดสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 ภาค ก. แบบ Paper & Pencil จำนวน 380,000 ที่นั่ง

สำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แจ้งแผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 พร้อมรายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ โดยมีแผนการดำเนินการสอบ ทุกระดับวุฒิ มีรายละเอียด ดังนี้

 • วันที่ 19 มี.ค. -9 เม.ย.67 : กรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครสอบ อัปโหลดรูปถ่าย และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
 • ชำระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร
 • วันที่ 12-22 เม.ย.67 : เปลี่ยนรูปถ่าย เฉพาะผู้ที่อัปโหลดรูปผิดพลาด อนุญาตเพียง 1 ครั้ง
 • วันที่ 9 พ.ค. 67 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
 • วันที่ 2 ส.ค. 67 : ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • วันที่ 25 ส.ค. 67 : สอบข้อเขียน
 • วันที่ 7 พ.ย. 67 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • วันที่ 14 พ.ย. 67 : ดูผลคะแนนสอบ
 • วันที่ 21 พ.ย. 67 : พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน

** หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สามารถติดตามและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2567 ทั้งหมด ได้ที่ : https://job3.ocsc.go.th/ หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 1. อ่านประกาศสอบ กรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูล
 2. อัปโหลดรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สำหรับการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
 3. ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการสอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” หรือ “เป๋าตัง”
 4. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
 5. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รายชื่อศูนย์สอบ – จำนวนที่นั่งสอบ

รายชื่อศูนย์สอบ – จำนวนที่นั่งสอบ มี 12 ศูนย์สอบ รวม 380,000 ที่นั่งสอบ มีรายละเอียด ดังนี้

 • 01 กรุงเทพฯ และนนทบุรี : 78,000 ที่นั่ง
 • 02 พระนครศรีอยุธยา : 25,000 ที่นั่ง
 • 03 ราชบุรี : 24,000 ที่นั่ง
 • 04 ชลบุรี : 28,000 ที่นั่ง
 • 05 เชียงใหม่ : 32,000 ที่นั่ง
 • 06 พิษณุโลก : 31,000 ที่นั่ง
 • 07 นครราชสีมา : 26,000 ที่นั่ง
 • 08 อุดรธานี : 20,000 ที่นั่ง
 • 09 อุบลราชธานี : 27,000 ที่นั่ง
 • 10 ขอนแก่น : 30,000 ที่นั่ง
 • 11 สุราษฎร์ธานี : 26,000 ที่นั่ง
 • 12 สงขลา : 33,000 ที่นั่ง

** หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: