ปภ.รับสมัครนักพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมเมอร์ ป.ตรี ประสบการณ์3ปี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมัครสอบ

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 20,000 บาท สมัคร 2 – 13 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดและเงื่อนไขข้อตกลงของการจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัยและจัดการระบบฐานข้อมูล

ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

1. นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System Development) 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Server,CentOS Ubuntu หรือระบบใกล้เคียงที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

เงินเดือน 20000 บาท

2. นักพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (Programmer) 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Server, CentOS, Ubuntu หรือระบบใกล้เคียงที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

เงินเดือน 20000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่  2 – 13  พฤษภาคม  2565  ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจการจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และทรัพยากรด้านสาธารณภัยและจัดการระบบฐานข้อมูล  ครัังที่ 2 ภายในวันที่ 2 – 13 พค. 65 คลิกที่นี่

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: