ผลวิจัยชี้ คนเจนวายมีทรัพย์สิน-ความมั่นคงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับพ่อแม่สมัยหนุ่มสาว เหตุเพราะค่ารักษาพยาบาล-ค่าเล่าเรียนสูงขึ้น

Advertisement   ที่ผ่านมาคนเจนวาย หรือคนอายุตั้งแต่ 20-35 ปีตกเป็นแพะรับบาปกรณีธุรกิจต่างๆล้มหายตายจาก เนื่องจากคนวัยนี้ไม่ฮิตซื้อบ้านหรือบริโภคสินค้าบริภาคอย่างวัยอื่น ๆ ล่าสุดมีผลวิจัยออกมาแล้วว่าพฤติกรรมกินน้อยใช้น้อยของคนยุคนี้ เป็นเพราะพวกเขาจนกว่าคนยุคก่อน ๆ ต่างหาก การวิจัยของสถาบัน the Federal Reserve นำเอาตัวเลขการเงินของคนหนุ่มสาวยุคนี้ถูกนำมาเทียบกับคนเจนเอ็กซ์ คนรุ่นเบบี้บลูมเมอร์ และคนรุ่นสงครามโลก โดยดูทั้งการใช้จ่าย รายได้ หนี้สิน และจำนวนประชากรในแต่ละรุ่น โดยพบว่า พวกเขาไม่ได้มีความสนใจในการบริโภคต่างไปจากคนยุคก่อน ๆ แต่อย่างใด เพราะตัวเลขการซื้อยานพาหนะก็นับเป็น 20% ของการซื้อขายทั้งหมดเหมือนกับรุ่นก่อน ๆ แต่พวกเขามีรายได้น้อยกว่าตอนพ่อแม่เริ่มทำงาน มีสินทรัพย์น้อยว่า และมีความมั่งคั่งน้อยกว่าด้วย คนที่เกิดช่วงปี 1981-1997 เติบโตมาเป็นวัยทำงานในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำปี 2007-2009 พอดี จึงต้องเจอกับทั้งปัญหาตกงานและหาเงินกู้ยืมได้ลำบาก พอโตมาในสถานการณ์เช่นนี้ทำให้คนรุ่นนี้ชอบประหยัดอดออม ซึ่งคนรุ่นนี้แทบทุกคนต้องอยู่แบบกระเบียดกระเสียด เทียบกับพ่อแม่ที่เจอกับสภาวะแบบนี้ไม่กี่คน งานวิจัยยังได้ดูตัวเลขหนี้สินของแต่ละรุ่น พบว่าเด็กเจนวายมีหนี้พอ ๆ กับคนเจนเอ็กซ์ แต่ถ้าเทียบกับคนยุคเบบี้บลูมเมอร์แล้ว ตัวเลขหนี้สินของคนหนุ่มสาวรุ่นนี้ถือว่าสูงมาก นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่าอีกอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้คนหนุ่มสาวยุคนี้จนเหลือเกิน มาจากค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาเล่าเรียนพุ่งสูงขึ้นด้วย อ่านงานวิจัยเต็ม ๆ ได้ที่ […]