สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร วุฒิ ป.ตรี

Advertisement Advertisement   Advertisement สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail เป็นต้น หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมเอกสารห้องปฏิบัติการคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”) ส่งที่ คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถน กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. […]

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง (13 ส.ค. – 13 ก.ย.56)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง (13 ส.ค. – 13 ก.ย.56)     บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.เลขานุการ เพศ ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เป็นเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี มีทักษะพูด อ่าน เขียน อังกฤษได้ดี 2.เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เพศ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี มีทักษะพูด อ่าน เขียน อังกฤษได้ดี 3.เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร เพศ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี […]

error: