บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง (13 ส.ค. – 13 ก.ย.56)

Advertisement บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง (13 ส.ค. – 13 ก.ย.56)   Advertisement   บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.เลขานุการ เพศ ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เป็นเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี มีทักษะพูด อ่าน เขียน อังกฤษได้ดี 2.เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เพศ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี มีทักษะพูด อ่าน เขียน อังกฤษได้ดี 3.เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร เพศ ชาย/หญิง 22 […]

error: