ศูนย์อนามัยที่13 กรุงเทพฯ รับสมัครครูพี่เลี้ยงและเจ้าพนักงานเวชสถิติ เงินเดือน13,010-13,800

Advertisement ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 Advertisement ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,010 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 Advertisement 2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. หรือวุฒิอย่างอื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเวชระเบียน  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ […]

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ ปวส.-ป.ตรี 3 อัตรา

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง 2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางเวชระเบียน 3. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฆเนศวรสุสังกาศ ชั้น8 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ภายในวันที่ 27 เม.ย.-3 พ.ค.59  >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 31 ต.ค.56)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ 3.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร […]

โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 21 ส.ค.56)

โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 21 ส.ค.56) โรงพยาบาลบึงกาฬ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทางไฟฟ้า เทคโนโลยีการไฟฟ้า […]

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ (8 – 26 ก.ค.56)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ (8 – 26 ก.ค.56) สมัครงานราชการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อัตราเงินเดือน :     17290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี   2 ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อัตราเงินเดือน :     12240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวส. สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ : […]