สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครเจ้าพนักงานการคลัง วุฒิ ปวส.

Advertisement Advertisement   สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวส. Advertisement การรับสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 15-28 พฤษภาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก www.cgd.go.th/plk ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ ” ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: