อบต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 (11 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

Advertisement อบต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 4 ตำแหน่ง (11 ก.ค. – 2 ส.ค.56) Advertisement อบต.แวงน่าง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ นักวิชาการเกษตร  จำนวน  1  อัตรา พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี […]

error: