อบต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3

Advertisement อบต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ Advertisement   อบต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบงานราชการ ในตำแหน่งดังนี้ Advertisement ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับสมัคร สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่พัสดุ  1  อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1  อัตรา ช่างโยธา  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงานพัสด 1  อัตรา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1  อัตรา เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 นักวิชาการเกษตร  1  อัตรา นิติกร  1  อัตรา เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี  8,340 บาท ปวส.  […]

error: